1. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U1.4.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

Hebr 3,7–14

Brødre, som den hellige Ånd sier: 'Idag, om dere hører hans røst, forherd ikke deres hjerter som hin dag i ørkenen, da dere bød meg tross og fristet meg, da deres fedre fristet meg og satte meg på prøve, ennskjønt de gjennom førti år hadde sett mitt verk. Derfor ble jeg harm på dette folk og sa: Alltid farer deres hjerte vill, aldri har de villet vite av mine veier. Så svor jeg også i min vrede: Nei, de skal ikke få adgang til min hvile!'

Vokt dere da brødre, så der ikke blant dere finnes noen slike, med et så ondt og vantro hjerte at de faller fra den levende Gud. Og hver eneste dag, så lenge det kan sies 'idag', skal dere oppmuntre hverandre til å stå fast - så ikke synden skal få narret dere inn i forherdelsen. Vi er jo blitt forenet med Kristus - så sant vi da til det siste urokkelig holder fast ved den sikre forvissning vi hadde fra begynelsen av.

Responsoriesalme

Sal 94 (95)

Omkved: Lytt til Herrens røst i dag. Forherd ikke deres hjerter.

Kom la oss tilbe og kaste oss ned,
knele for Herrens, vår skapers åsyn.
For han er vår Gud,
vi er det folk han fører,
den hjord han vokter.

Lytt til hans røst i dag,
forherd ikke deres hjerter som på fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve,
skjønt de hadde sett min gjerning.

I firti år var jeg harm på denne slekt.
Jeg sa: Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.
Så svor jeg i min vrede:
De skal ikke gå inn til min hvile.

Evangelievers

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket, og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 1,40–45

På den tid kom det en spedalsk til Jesus, bønnfalt ham på kne om hjelp og sa: «Dersom du vil, kan du gjøre meg ren!» Jesus ble harm. Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Så vil jeg det: Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten, og mannen var ren. Men efterpå formante Jesus ham i strenge ordelag og sendte ham straks bort med den beskjed: «Se til at du ikke lar noen få vite noe; bare gå og vis deg for presten, og frembær det offeret for renselsen som Moses har påbudt til vidnesbyrd for dem.» Men mannen gikk avsted og gav seg til å fortelle vidt og bredt om det som var hendt, slik at Jesus ikke lenger kunne gå åpenlyst inn i noen by, men måtte holde til ute på landet, langt unna folk. Men de fortsatte å komme til ham alle vegne fra.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Den spedalske bønnfalt Jesus på kne om hjelp. La oss med et «Kyrie eleison» vende oss til Kristus med bønn om hjelp:

L: For Kirken og for dens forkynnelse og sjelesorg,
at den må hjelpe menneskene
til ikke å forherde seg overfor Guds ord,
men urokkelig å holde fast ved Jesus Kristus.

L: Om at Guds løfter om bistand aldri må bli misbrukt
når krig og annen voldsbruk søkes legitimert.

L: At vi under krig og i all vår nød
uten opphør må søke og oppnå hjelp hos Kristus.

L: At vi aldri må friste eller sette Gud på prøve.

Herre Gud, himmelske Far,
du som sendte oss din egen Sønn,
la ham i dag på åndelig vis
rekke ut sin reddende hånd,
røre ved oss og hjelpe oss.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.