1. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U1.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

1 Sam 4,1–11

I de dager drog israelittene ut for å gå til strid mot filisterne. De slo leir ved Eben-Eser, mens filisterne hadde leiret seg ved Afek. Filisterne fylket sin hær mot israelittene, og striden bredte seg. Israel ble slått av filisterne, og det falt omkring fire tusen mann i fylkingen på slagmarken. Da folket kom tilbake til leiren, sa de eldste i Israel: «Hvorfor lot Herren oss lide nederlag mot filisterne i dag? La oss hente Herrens paktkiste i Sjilo, så han kan komme hit og være blant oss og redde oss fra våre fiender.» Så sendte folket bud til Sjilo, og de hentet paktkisten som tilhører Herren, hærskarenes Gud, han som troner over kjerubene. De to Eli-sønnene, Hofni og Pinhas, fulgte Guds paktkiste.

Da Herrens paktkiste kom til leiren, satte hele Israel i et jubelrop som var så sterkt at jorden skalv. Filisterne hørte ropet og sa: «Hva betyr dette høye jubelrop i hebreernes leir?» De fikk vite at Herrens paktkiste var kommet dit. Da ble de redde, for de tenkte: «Gud er kommet til leiren.» Og de sa: «Ve oss! Slikt har aldri hendt før. Ve oss! Hvem skal berge oss fra denne veldige Gud? Dette er jo den gud som sendte alle slags plager over egypterne i ørkenen. Men ta mot til dere, filistere, og opptre som menn, så dere ikke skal komme til å trelle for hebreerne som de har trellet for dere! Mann dere opp og gå til strid!» Så gikk filisterne på, og israelittene tapte og flyktet hjem, hver til sitt. Mannefallet var meget stort; det falt tretti tusen fotfolk av Israels hær. Guds paktkiste ble tatt, og begge Elis sønner, Hofni og Pinhas, mistet livet.

Responsoriesalme

Sal 44 (43)

Omkved: Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Du har forkastet oss og latt oss bli til skamme,
du drar ikke ut med våre hærer.
Du lar oss vike for våre fiender
og våre avindsmenn tar seg bytte.

Du gjør oss til hån for våre naboer,
til spott og spe for dem som bor omkring oss.
Du gjør oss til et ordsprog blant hedningene,
de ryster på hodet av oss blant folkene.

Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre?
Våkn opp! Forkast oss ikke for evig.
Hvorfor skjuler du ditt åsyn,
glemmer vår elendighet og vår trengsel.

Evangelievers

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket, og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 1,40–45

På den tid kom det en spedalsk til Jesus, bønnfalt ham på kne om hjelp og sa: «Dersom du vil, kan du gjøre meg ren!» Jesus ble harm. Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Så vil jeg det: Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten, og mannen var ren. Men efterpå formante Jesus ham i strenge ordelag og sendte ham straks bort med den beskjed: «Se til at du ikke lar noen få vite noe; bare gå og vis deg for presten, og frembær det offeret for renselsen som Moses har påbudt til vidnesbyrd for dem.» Men mannen gikk avsted og gav seg til å fortelle vidt og bredt om det som var hendt, slik at Jesus ikke lenger kunne gå åpenlyst inn i noen by, men måtte holde til ute på landet, langt unna folk. Men de fortsatte å komme til ham alle vegne fra.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Den spedalske bønnfalt Jesus på kne om hjelp. La oss med et «Kyrie eleison» vende oss til Kristus med bønn om hjelp:

L: For Kirken og for dens forkynnelse og sjelesorg,
at den må hjelpe menneskene
til ikke å forherde seg overfor Guds ord,
men urokkelig å holde fast ved Jesus Kristus.

L: Om at Guds løfter om bistand aldri må bli misbrukt
når krig og annen voldsbruk søkes legitimert.

L: At vi under krig og i all vår nød
uten opphør må søke og oppnå hjelp hos Kristus.

L: At vi aldri må friste eller sette Gud på prøve.

Herre Gud, himmelske Far,
du som sendte oss din egen Sønn,
la ham i dag på åndelig vis
rekke ut sin reddende hånd,
røre ved oss og hjelpe oss.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.