10. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U10.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 1,1–7

Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og Timotheos vår bror, sender sin hilsen til Guds kirke i Korint og ellers til alle de hellige i hele Akaia. Nåde og fred være med dere, fra Gud vår Far og fra Herren Jesus Kristus!

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, - en Far så inderlig barmhjertig, en Gud som alltid står oss bi! I all vår trengsel gir han oss mot og styrke, slik at vi, takket være den trøst vi selv får fra Gud, også skal kunne stå andre bi i deres nød. For som Kristi lidelser kommer inn over oss i rikt mål, likeså rikelig får vi hjelp og trøst gjennom Kristus. Lider vi vondt, tjener det til oppmuntring og frelse for dere; men blir vi trøstet og styrket, skal også det oppmuntre dere til å holde ut de samme prøvelser som vi selv gjennomgår. Så hva dere angår, står vårt håp på solid grunn, - for vi vet at som dere deler våre prøvelser, skal dere også dele vår trøst.

Responsoriesalme

Sal 33 (34)

Omkved: Smak og se at Herren er god.

Jeg vil love Herren til hver en tid.
Min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herrens engler verner de gudfryktige
og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

Halleluja. Gled og fryd dere, for en stor lønn venter dere i himmelen. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,1–12

På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa:

«Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie. Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.

Salige er de som hungrer og tørster efter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult.

Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem.

Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på, - gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene; det var jo slik de forfulgte profetene før dere».

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Jesus har i Bergprekenen lært oss hvem som kan kalles salig. La oss be ham om salighet:

L: For alle kristnes helliggjørelse,
la oss be.

L: At samfunnet må vise respekt og omsorg
for de fattige, de sørgende og de hungrende.

L: At de som lider på grunn av
tørst, sult, eller av andre årsaker,
må klare å komme seg gjennom sine vanskeligheter
og slik få mulighet til å prise Gud.

L: For oss som nå i 12 uker
skal høre fra Evangeliet etter Matteus,
om hjelp til å vise barmhjertighet og skape fred,
la oss be til ham som holdt Bergprekenen.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn underviste oss om saligheten.
Gjør du oss salige gjennom Jesus Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.