10. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U10.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 17,1–6

I de dager sa Elia fra Tisjbe, en av innflytterne i Gilead, til kong Akab: «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener sent og tidlig: Det skal hverken komme dugg eller regn i disse årene uten på mitt ord».

Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så: «Gå herfra, dra østover og gjem deg i Kritdalen, som er på østsiden av Jordan! Du kan drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg der». Så drog Elia av sted og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til Kritdalen, som er øst for Jordan, og slo seg til der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken.

Responsoriesalme

Sal 121(120),1bc-2.3-4.5-6.7-8

Omkved: Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Jeg løfter mine øyne til fjellene,
hvorfra skal hjelpen komme?
Min hjelp kommer fra Herren,
han som skapte himmel og jord.

Din fot lar han ikke vakle,
han som vokter deg, sover ikke.
Nei, han som verner Israel,
hverken blunder eller sover.

Herren er din vokter.
Han er verge ved din høyre hånd.
Solen skader deg ikke om dagen,
månen ikke om natten.

Herren bevarer deg mot alle farer.
Herren bevarer din sjel.
Herren bevarer din inngang og din utgang
fra nu av og til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Gled og fryd dere, for en stor lønn venter dere i himmelen. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,1–12

På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa:

«Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie. Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.

Salige er de som hungrer og tørster efter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult.

Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem.

Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på, - gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene; det var jo slik de forfulgte profetene før dere».

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Jesus har i Bergprekenen lært oss hvem som kan kalles salig. La oss be ham om salighet:

L: For alle kristnes helliggjørelse,
la oss be.

L: At samfunnet må vise respekt og omsorg
for de fattige, de sørgende og de hungrende.

L: At de som lider på grunn av
tørst, sult, eller av andre årsaker,
må klare å komme seg gjennom sine vanskeligheter
og slik få mulighet til å prise Gud.

L: For oss som nå i 12 uker
skal høre fra Evangeliet etter Matteus,
om hjelp til å vise barmhjertighet og skape fred,
la oss be til ham som holdt Bergprekenen.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn underviste oss om saligheten.
Gjør du oss salige gjennom Jesus Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.