10. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U10.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 4,7–15

Brødre, denne skatt har vi i leirkar, så det skal være klart at denne overveldende kraft er fra Gud, ikke fra oss selv. Så om vi er hardt trengt fra alle kanter, knekket er vi ikke; tvilrådige kan vi være, men ikke uten utvei; forfulgt, men dog aldri latt i stikken; slått til jorden, men aldri slått ut! Hvor vi så ferdes, får vårt legeme del i Jesu egen død - slik at det gjennom dette legeme også må bli åpenbart at han lever. Tross alt er vi ennå i live, men gang på gang blir vi gitt døden i vold, for Jesu skyld, så Jesu liv kan få vise sin kraft i vår dødelige kropp. På denne måten gjør døden sin gjerning i oss, mens livet får utfolde seg i dere. Men også vi har denne troens ånd, som det står skrevet om: «Jeg trodde, og derfor talte jeg - »; for på samme måte er det med oss: Også vi taler, fordi vi tror, - fordi vi vet, at han som oppvakte vår Herre Jesus, med Jesus også skal oppvekke oss og la både dere og oss finne en plass hos ham. Alt dette skjer nemlig for deres skyld, slik at nåden som strømmer så rikt, kan rekke stadig fler, og takksigelsen stadig sterkere lyde - alt til Guds ære.

Responsoriesalme

Sal 115 (116)

Omkved: For hele folkets åsyn vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Jeg trodde, derfor talte jeg,
såre plaget var jeg.
Full av redsel sa jeg:
«Alle mennesker lyver.»

For hele folkets åsyn vil jeg innfri mine løfter til Herren.
Hans helliges død teller for ham.
Se, Herre, jeg er jo din tjener,
din tjenerinnes sønn.

Du har løst mine lenker.
Med takkoffer vil jeg påkalle Herrens navn.
For folkets åsyn vil jeg holde mine løfter til Herren
i templets forgårder, i Jerusalems midte.

Evangelievers

Halleluja. Dere skal være lys som lar livets ord skinne for menneskene. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,27–32

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: 'Du skal ikke bryte ekteskapet.' Men jeg sier dere at enhver som ser på en annens hustru med begjær, han er allerede i sitt hjerte en ekteskapsbryter. Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg; bedre er det å ofre et lem, enn hel og holden å bli kastet i Gehenna. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg; bedre er det å ofre et lem, enn hel og holden å gå under i Gehenna.

Det er også sagt: 'Den som sender fra seg sin hustru, skal gi henne skilsmisseattest.' Men jeg sier dere, at enhver som skiller seg fra sin hustru - ulovlige ekteskap unntatt - bringer henne til ekteskapsbrudd, og om noen gifter seg med henne, han begår ekteskapsbrudd.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Ofte har vi vanskelig for å se hvilke farer som truer oss, og hvor Gud finnes hos oss. La oss be om dypere innsikt:

L: For alle som forkynner og underviser om sakramentene,
at de må leve i dyp respekt for mysteriet,
og med forstand og respekt bringe sin innsikt videre.

L: For dem som har ansvaret for de borgerlige forhold,
at de også må vise respekt for de åndelige verdier,
spesielt for dem som er knyttet
til ekteskapet og familien.

L: For alle som lider på grunn av
skilsmisse, separasjon eller utroskap i ekteskap,
eller på grunn av vold og overgrep i familien,
om miskunn og barmhjertighet.

L: Om at vi må bli flinkere til å gjøre bruk av
mysteriene Gud har gitt oss for å nærme oss ham.

Himmelske Far,
du som elsker oss og vil føre oss nærmere deg,
gjør oss åpne for din kjærlighet og omsorg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.