11. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U11.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 6,1–10

Brødre, som Guds medarbeidere er det vi formaner dere til ikke å ta imot hans nåde til ingen nytte. For, som det heter: «Da tiden var inne, bønnhørte jeg deg, jeg kom deg til hjelp på frelsens dag» - og se, nå er tiden inne, nå er det «frelsens dag»!

Så gir vi heller ingen anledning til kritikk, for ikke å bringe vår tjeneste i vanry, men viser oss i all vår ferd som Guds tjenere: i alt det vi har å utholde, i våre trengsler, vår nød og vår angst; når vi piskes, når vi fengsles, når folk lager oppløp, i sult og i slit, i nattevåk; gjennom vårt rene sinnelag, vår kunnskap, vår overbærenhet og vår vennlighet, gjennom den hellige Ånds virke, gjennom en kjærlighet uten svik, gjennom vår forkynnelse av sannheten, gjennom Guds kraft i oss. Vi gjør det når vi fører rettferdighetens våpen, i angrep og i forsvar; når vi hedres som når vi hånes; når vi blir baktalt som når vi blir rost. De kaller oss bedragere - men det er vi som taler sant; vi kalles ukjente - og er dog velkjente; man sier det er ute med oss - og dog er vi i live; vel straffes vi, men unngår dog døden; vel sørger vi, men er dog alltid glade; vel er vi fattige, men gjør dog mange rike; vel har vi ingenting - og dog eier vi alt!

Responsoriesalme

Sal 97 (98)

Omkved: Herren har åpenbart sin frelse.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Evangelievers

Halleluja. Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min vei. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,38–42

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: 'Øye for øye, tann for tann.' Men jeg sier dere at dere ikke skal gjengjelde angrep. Tvert imot, - om noen slår deg på ditt høyre kinn, vend også det andre til; om en stevner deg for retten for å få din kjortel, så la ham få kappen med; om noen tvinger deg til å gjøre tjeneste én mils vei, så følg to mil med ham. Til den som ber deg skal du gi; den som vil låne av deg skal du ikke vende ryggen».

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er Guds utsendinger som lever i en verden gjennomtrengt av løgn, korrupsjon og annen urett. La oss be om hjelp til ekte kristen livsførsel:

L: For Kirken når den blir utsatt for fristelse
til å gjøre bruk av ukristelige metoder,
om kraft til å bevare et ekte Kristus-vitnesbyrd.

L: For korrupte og urettferdige samfunnsledere,
om bot og omvendelse.

L: For troende som lider under urimelige byrder fra makthaverne,
om hjelp til å bære byrdene med Kristi ånd.

L: For oss når vi rammes av usanne beskyldninger,
om utholdenhet og seier for sannheten.

Herre, vår Gud,
du som lot din Sønn vinne seier gjennom kors og død,
gi oss kraft til å bære våre byrder,
og la oss få se at du og din sannhet til slutt seirer.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.