11. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U11.1.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 21,1–16

På den tid skjedde dette: Nabot fra Jisre'el hadde en vingård i Jisre'el. Den lå ved siden av et slott som tilhørte Akab, kongen i Samaria. Akab sa til Nabot: «La meg få din vingård! Jeg vil ha den til grønnsakhave, for den ligger like ved huset mitt. Jeg skal gi deg en bedre vingård i stedet, eller om du heller vil, skal jeg gi deg det den er verd i penger». Men Nabot svarte: «Herren fri meg fra å gi deg fedrearven min!» Så gikk Akab hjem, mismodig og harm fordi Nabot fra Jisre'el hadde svart ham slik og sagt: «Jeg gir deg ikke min fedrearv.» Han kastet seg på sengen, vendte ansiktet mot veggen og ville ikke spise.

Da kom hans hustru Jesabel inn og spurte: «Hvorfor er du så mismodig og smaker ikke mat?» Han svarte: «Jeg talte med Nabot fra Jisre'el og bad ham selge meg vingården for penger, eller om han så ville, bytte med meg i en annen vingård». Men han svarte: «Jeg vil ikke selge vingården min». Da sa hans hustru Jesabel til ham: «Nå får du vise at det er du som er konge i Israel! Stå opp, få deg mat og vær ved godt mot! Jeg skal sørge for at du får vingården som tilhører Nabot fra Jisre'el». Så skrev hun et brev i Akabs navn, satte hans segl på og sendte det til de eldste og stormennene som bodde i samme by som Nabot. I brevet skrev hun: «Lys ut en faste, og lag det slik at Nabot får sitte øverst blant folket! Sett to dårlige menn rett foran ham, så de kan vidne mot ham og si: Du har bannet Gud og kongen. Før ham så ut og sten ham ihjel!» De eldste og stormennene i Jisre'el gjorde som Jesabel hadde sendt bud til dem om, slik som det stod i brevet hun hadde sendt dem. De lyste ut en faste og laget det slik at Nabot fikk sitte øverst blant folket. Da kom de to mennene og satte seg rett foran ham. De vidnet mot ham så folket hørte på, og sa: «Nabot har bannet Gud og kongen.» Og de førte ham ut av byen og stenet ham ihjel. Så sendte de bud til Jesabel og sa: «Nabot er blitt stenet og er død».

Med det samme Jesabel fikk høre at Nabot var blitt stenet ihjel, sa hun til Akab: «Stå opp og ta vingården til Nabot fra Jisre'el i eie, den han ikke ville selge for penger! For Nabot lever ikke lenger; han er død.» Da Akab hørte at Nabot var død, stod han opp og drog ned til vingården for å ta den i eie.

Responsoriesalme

Sal 5

Omkved: Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud.

Herre, lytt til mitt ord,
vend øret til min klage.

Hør mitt rop om hjelp,
min konge og min Gud.

Du er ingen Gud som tåler spott,
den onde får ikke gjeste deg.

Ingen dåre tør stå frem for dine øyne.
Du hater hver udådsmann.

Du lar løgneren gå til grunne.
For sviker og voldsmann har Herren avsky.

Evangelievers

Halleluja. Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min vei. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,38–42

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: 'Øye for øye, tann for tann.' Men jeg sier dere at dere ikke skal gjengjelde angrep. Tvert imot, - om noen slår deg på ditt høyre kinn, vend også det andre til; om en stevner deg for retten for å få din kjortel, så la ham få kappen med; om noen tvinger deg til å gjøre tjeneste én mils vei, så følg to mil med ham. Til den som ber deg skal du gi; den som vil låne av deg skal du ikke vende ryggen».

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er Guds utsendinger som lever i en verden gjennomtrengt av løgn, korrupsjon og annen urett. La oss be om hjelp til ekte kristen livsførsel:

L: For Kirken når den blir utsatt for fristelse
til å gjøre bruk av ukristelige metoder,
om kraft til å bevare et ekte Kristus-vitnesbyrd.

L: For korrupte og urettferdige samfunnsledere,
om bot og omvendelse.

L: For troende som lider under urimelige byrder fra makthaverne,
om hjelp til å bære byrdene med Kristi ånd.

L: For oss når vi rammes av usanne beskyldninger,
om utholdenhet og seier for sannheten.

Herre, vår Gud,
du som lot din Sønn vinne seier gjennom kors og død,
gi oss kraft til å bære våre byrder,
og la oss få se at du og din sannhet til slutt seirer.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag