12. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U12.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kong 17,5–8.13–15a.18

I de dager drog Salmanassar, kongen i Assyria, i krig mot hele landet. Han drog også mot Samaria og holdt byen beleiret i tre år. I Hoseas niende regjeringsår tok assyrerkongen Samaria og bortførte Israels folk til Assyria. Han lot dem bosette seg i Halah og ved Habor, en elv i Gosan, og i byene i Media.

Slik gikk det fordi israelittene syndet mot Herren sin Gud, som hadde ført dem opp fra Egypt og fridd dem fra egypterkongen Faraos velde. De fryktet andre guder og rettet seg efter de lover som gjaldt hos de folkeslag Herren hadde drevet bort for israelittene, og efter de skikker som kongene i Israel hadde innført.

Herren advarte Israel og Juda gjennom alle sine profeter og seere. Han sa: «Vend om fra deres onde ferd! Hold mine bud og forskrifter, i samsvar med hele den loven jeg gav deres fedre og sendte dere gjennom mine tjenere profetene.» Men de ville ikke høre. De var stivnakket likesom deres fedre, som ikke trodde på Herren sin Gud. De forkastet hans forskrifter, de ringeaktet den pakt han hadde sluttet med deres fedre, og de advarslene han hadde gitt dem.

Herren ble meget vred på israelittene og støtte dem fra seg. Bare Judastammen ble igjen.

Responsoriesalme

Sal 60(59),3.4-5.12-13

Omkved: Vekk opp din makt og kom.

Du har forkastet oss, Gud, brutt oss ned.
Vred har du vært, kom tilbake til oss.
Du fikk jorden til å beve og revne.
Hel dens brudd, for den vakler.

Du lot ditt folk lide vondt,
ga oss en vin så vi svimlet.
Har du forkastet oss, Herre?
Du følger ikke lenger våre hærer.

Hjelp oss mot den som vil knuse oss.
Blendverk er menneskers hjelp.
Ved Guds hjelp skal vi øve storverk.
Han skal trå våre fiender under føtter.

Evangelievers

Halleluja. Levende og aktivt er Guds ord; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Matt 7,1–5

På den tid sa Jesus til disiplene: «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For den dom dere feller over andre, skal bli felt over dere selv, og med det mål dere bruker til andre skal det også bli målt opp til dere. Et lite rusk i din brors øye ser du, men den bjelken du har i ditt eget, blir du ikke vâr! Hvordan kan du si til din bror: 'La meg ta rusket ut av øyet ditt' - når du selv har en bjelke i ditt eget? Din hykler! Få først bjelken ut av ditt eget øye, så ser du også skarpt nok til å få rusket ut av din brors».

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er kalt til å være strengere mot oss selv enn mot andre. La oss be Gud om hjelp til det:

L: For Kirken som er kalt til å formidle Guds velsignelse,
at den må bevare hans kjærlighet til alle,
også når den er tvunget til å hevde Guds strenghet.

L: For vårt borgerlige samfunn,
at det ikke bare må vise strenghet mot lovbryterne,
men like mye yte dem nødvendig hjelp til rehabilitering
og til å forebygge et forbrytersk liv.

L: For dem som lider fordi de ser bjelken i eget øye,
at de må finne veien til Guds lovede velsignelse.

L: Om mer kjærlighet blant oss kristne her.

Himmelske Far,
du som har gitt oss dine bud og lovet oss velsignelse,
gi oss å etterleve dine bud og løfter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag