12. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U12.2.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 13,2.5–18

Abram var meget rik, både på fe og på sølv og gull. Lot, som var sammen med Abram, hadde også småfe og storfe og telt. Men landet kunne ikke fø dem når de var i lag; de hadde så meget fe at de ikke kunne bo sammen. Så ble det trette mellom dem som gjette feet for Abram og dem som gjette for Lot. Kanaaneerne og ferisittene bodde dengang i landet. Da sa Abram til Lot: «Kjære, la det ikke være trette mellom meg og deg og mellom mine gjetere og dine! Vi er jo frender. Ligger ikke hele landet åpent foran deg? Skill heller lag med meg! Tar du til venstre, skal jeg dra til høyre; og tar du til høyre, skal jeg dra til venstre.»

Lot så utover landet og la merke til at hele Jordansletten, like ned til Soar, var svært rik på vann, likesom Herrens have, som Egypterlandet. Dette var før Herren hadde lagt Sodoma og Gomorra øde. Så valgte Lot seg hele Jordansletten og drog østover. Slik skiltes de fra hverandre. Abram ble boende i Kanaan, mens Lot slo seg ned i byene på sletten og flyttet med teltene sine helt ned til Sodoma. Folk i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren.

Herren sa til Abram efter at Lot hadde skilt lag med ham: «Løft dine øyne og se deg omkring fra det sted hvor du nå står, mot nord og sør, mot øst og vest! For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ætt for alltid. Jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden. Kan noen telle støvet på jorden, skal også din ætt kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet, så langt og bredt som det er! For deg vil jeg gi det.» Siden flyttet Abram omkring med sine telt. Han kom til Mamres ekelund ved Hebron. Der slo han seg ned og bygde et alter for Herren.

Responsoriesalme

Sal 14 (15)

Omkved: Herre, hvem kan gjeste ditt telt?

Den som er ulastelig i sin ferd,
han gjør hva rett er
og taler sannhet uten svik.

Han holder sin tunge i tømme,
han krenker ikke sin bror
og fører ikke skam over sin neste.

Han ser med forakt på gudløs mann,
men ærer hver som frykter Herren.

Han låner ikke ut mot rente
og lar seg ikke kjøpe til å skade den uskyldige.
Den som gjør alt dette,
står trygt til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet. Halleluja.

Evangelium

Matt 7,6.12–14

På den tid sa Jesus til disiplene: «Gi ikke hundene det som er hellig, og kast ikke deres perler for svin! De kommer bare til å tråkke dem ned, og vende seg mot dere selv for å rive dere ihjel.

Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem: Der har dere hele Loven og Profetene.

Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til undergangen, og mange er de som slår inn på den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Herren har bedt oss gjøre mot andre det vi vil at de skal gjøre mot oss. La oss be ham hjelpe oss til å handle rett i møte med våre medmennesker:

L: At Kirken, veiledet av Herrens ord,
må bidra til å skape fred og forsoning
mellom nasjoner, folkegrupper og enkeltpersoner.

L: For statsledere som fristes
til å bruke krig for å løse problemer,
at de fremfor alt må søke alle andre mulige løsninger.

L: For dem som strides om ressursfordelingen,
at de må finne frem til løsninger
som er rettferdige og tar hensyn til menneskenes fremtid.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi ikke må lammes av unødige stridigheter.

Herre Gud, himmelske Far,
du som er hellig og kaller oss til hellighet,
hjelp oss å finne den smale vei som fører til livet,
og gå inn gjennom den trange port.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag