12. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U12.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 15,1–12.17–18

I de dager kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: «Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal bli meget stor.» Men Abram svarte: «Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og Elieser fra Damaskus skal arve mitt hus. Meg har du ikke gitt barn,» sa Abram, «og en trell i mitt hus kommer til å arve meg.» Da kom Herrens ord til Abram: «Nei, han skal ikke arve deg, men din egen sønn skal bli din arving.» Så tok Herren ham med seg ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du er i stand til det! Så tallrik skal din ætt bli.» Abram trodde på Herren, og det regnet Herren ham til rettferdighet.

Så sa han til ham: «Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette landet til eie.» Abram sa: «Herre, min Herre, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det til eie?» Da svarte han: «Hent meg en treårs kvige, en treårs gjeit og en treårs vær, en turteldue og en dueunge!» Abram hentet alt dette til ham, skar dyrene over på midten og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre; men fuglene skar han ikke over. Rovfugler slo ned på de døde dyrene, men Abram jaget dem vekk. Da solen var nær ved å gå ned, falt det en dyp søvn over Abram. Redsel kom over ham - et stort mørke.

Da solen var gått ned, og det var blitt stummende mørkt, viste det seg en rykende ovn og en flammende lue som fór frem mellom kjøttstykkene. Den dag sluttet Herren en pakt med Abram og sa: «Din ætt gir jeg dette landet.»

Responsoriesalme

Sal 104 (105)

Omkved: Herren minnes sin pakt til evig tid.

Lovsyng Herren, påkall hans navn,
kunngjør hans storverk blant folkene.
Syng og spill for ham,
tal om alle hans under.

Ros dere av hans hellige navn,
de gleder seg som søker Herren.
Søk Herren og hans makt,
søk alltid hans åsyn.

Dere hans tjener Abrahams barn,
sønner av Jakob, hans utvalgte.
Han er Herren vår Gud.
Hans rett råder over jorden.

Han minnes sin pakt til evig tid,
det ord han ga til tusen slekter.
Den pakt han sluttet med Abraham,
den ed han svor Isak.

Evangelievers

Halleluja. Bli i meg, som jeg i dere, sier Herren. Den som blir i meg, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Matt 7,15–20

På den tid sa Jesus til disiplene: «Vokt dere for falske profeter, slike som kommer til dere i saueham, men som i virkeligheten er glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker en kanskje druer av tornekratt, eller fiken av tistler? Nei: Et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre slett frukt. Et godt tre kan ikke gi slett frukt, og et dårlig tre ikke gi god frukt. Og ethvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugd ned og kastet på ilden. Altså: På den frukt de bærer skal dere kjenne dem.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi blir sammenlignet med trær som kan kjennes på fruktene. La oss be Gud gjøre oss til «trær» som i sannhet bærer gode frukter:

L: For Kirken under dens ferd gjennom historien,
at den må la seg forme og reformere av Guds ord.

L: At Guds ord og løfter
også må forme det borgerlige samfunn,
og at de ytre politiske resultater
må være sant og godt vitnesbyrd om det.

L: For dem som ser få gode frukter av sitt liv,
at de må finne trøst hos vår gode og nådige Gud.

L: For oss når vi har mest grunn til å tvile og fortvile,
at vi må holde fast ved troen.

Barmhjertige Gud,
du som regner oss troen til rettferdighet,
gi gode frukter i vårt liv av den samme tro.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.