12. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U12.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

Klag 2,2.10–14.18–19

Herren har uten skånsel ødelagt alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folket i Juda. Han jevnet dem med jorden og vanæret riket og dets stormenn. De eldste i folket på Sion sitter tause på jorden. De strør muld på hodet og binder sørgeplagg om livet. De unge piker i Jerusalem bøyer sitt hode mot jorden.

Mine øyne forgår av gråt, det gjærer i mitt indre. Mitt mot og min kraft er borte, fordi mitt folk er brutt sammen, for både barn og spedbarn siger om i byens gater. De roper til sine mødre: «Hvor blir det av brød og vin?» De siger om som sårede i byens gater, og trekker sitt siste åndedrag ved sine mødres bryst. Hvordan skal jeg tale til deg, hva skal jeg ligne deg med, Jerusalems datter? Hva slags sammenligning skal jeg bruke, for å trøste deg, Sion, du unge jomfru? For din skade er stor som havet, hvem kan lege deg?

Løgn og bedrag var de syner som dine profeter forkynte deg. De åpenbarte ikke din skyld, så de kunne vende din lagnad. Nei, tomme, villedende spådomsord fikk de om deg i sine syner.

Rop av hjertet til Herren, klag din nød, du Sions datter! La tårene strømme som bekker både dag og natt! Unn deg ikke hvile, la ikke ditt øye få ro! Stå opp, rop høyt om natten, når nattevaktene begynner. La det komme frem for Herren, det som fyller ditt hjerte. Løft dine hender til ham og be om livet for dine småbarn, som utmattet av sult siger om på alle gatehjørner.

Responsoriesalme

Sal 74(73),1b-2.3-5.6-7.20-21

Omkved: Glem ikke for alltid ditt arme folk.

Hvorfor, Gud, vil du forkaste for evig?
Hvorfor brenner du av vrede mot ditt eget folk?
Kom i hu ditt folk som du vant deg i fordums dager,
den arvelodd du frelste, Sions fjell som du gjorde til din bolig.

Styr dine skritt mot ruiner uten tall,
alt som var i din helligdom, er trådt ned av fienden.
Dine motstandere har løftet sin røst i ditt hus,
satt sine tegn på det, lik folk som hugger i tykke skogen.

Alle støtter av tre har de slått i stykker
med hammer og med øks.
Herre, din helligdom har de gitt over til ilden,
jevnet din herlighets bolig med jorden.

Se til din pakt, for målet er fullt,
fra mørke steder truer vold.
La ikke den undertrykte vende hjem med skam.
La den fattige og elendige få prise ditt navn.

Evangelievers

Halleluja. Han tok våre plager, han bar våre sykdommer. Halleluja.

Evangelium

Matt 8,5–17

På den tid var Jesus på vei inn i Kafarnaum da en offiser kom hen til ham med en bønn: «Herre,» sa han, «min tjener ligger hjemme i fryktelige smerter og kan ikke røre seg.» Jesus svarte: «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men offiseren sa: «Herre, jeg er ikke verdig til å ta imot deg i mitt hus. Men si bare et ord, så blir min tjener frisk! For også jeg står under kommando, og har soldater å befale over. Sier jeg til en: 'Gå,' så går han, og til en annen: 'Kom,' så kommer han; og sier jeg til min slave: 'Gjør dette,' - så gjør han det.»

Jesus undret seg da han hørte dette. Og han sa til sitt følge: «Sannelig om jeg har funnet en slik tro hos noen i Israel! Og det skal dere vite, at mange skal komme fra øst og fra vest og få sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike - mens rikets egne arvinger blir kastet ut i mørket, der de skal gråte og hulke bittert.»

Og til offiseren sa han: «Gå bare hjem; det skal skje som du tror.» Og tjeneren ble frisk i samme stund.

Jesus kom inn i Peters hus og fant hans svigermor liggende til sengs i feber. Han tok henne ved hånden, og feberen slapp henne. Så stod hun opp og stelte for ham.

Da det var blitt aften, førte de til ham mange som var besatt av demoner, og med et ord drev han åndene ut, og helbredet alle som var syke. Slik er det gått i oppfyllelse, det som er sagt ved profeten Jesaja:

«Han tok våre plager, han bar våre sykdommer.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Gud hjelper oss i vår nød. La oss i inderlig tro og tillit rope til ham om hjelp:

L: For alle kristne når de før kommunionen får høre,
«se Guds lam, se ham som tar bort verdens synder,
salige er de som er kalt til Lammets bord»,
at de fulle av tro må svare,
«Herre, jeg er ikke verdig
at du går inn under mitt tak,
men si bare et ord,
så blir min sjel helbredet».

L: For forvalterne av makt og ressurser
etter nederlag og kapitulasjon.

L: For ektepar og familier som har gitt opp alt håp.

L: Om tro og tillit blant oss.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
gjennom din Sønn kaller du oss til å tro på deg.
Gi oss troens tillit og frimodighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.