13. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U13.2.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

Lesning

Am 3,1–8;4,11–12

Hør dette ord som Herren har talt mot dere, Israels sønner, mot hele den ætt som jeg førte opp fra Egypterlandet. Bare dere ville jeg kjennes ved blant alle folk på jorden. Derfor krever jeg dere til regnskap for alle de synder dere har gjort.

Går vel to i følge når de ikke er blitt enige om det? Brøler løven i skogen når den ikke har noe bytte? Brummer ungløven i sin hule når den ikke har fanget noe? Faller en fugl i en snare på marken når det ikke er satt noen snare for den? Spretter en felle opp fra marken uten at den har fanget noe? Gjaller vel hornet i en by uten at folket skjelver av redsel? Eller hender det en ulykke i byen uten at Herren har gjort det? For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.

Når løven brøler, hvem må ikke da bli redd? Når Herren Gud har talt, hvem må ikke da profetere?

Jeg sendte dere ødeleggelser som da Gud la Sodoma og Gomorra i grus; dere var som en brann, revet ut av ilden. Men dere vendte ikke om til meg, lyder ordet fra Herren.

Derfor vil jeg gjøre slik med deg, Israel! Og fordi jeg vil gjøre dette med deg, så gjør deg klar, Israel, til å møte din Gud!

Responsoriesalme

Sal 5,4b-6a.6b-7.8

Omkved: Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud.

Du er ingen Gud som tåler spott,
den onde får ikke gjeste deg.
Ingen dåre tør stå frem for dine øyne.

Du hater hver udådsmann,
du lar løgneren gå til grunne;
for sviker og voldsmann har Herren avsky.

Men ved din store miskunn
får jeg gå inn i ditt hus;
vendt mot ditt hellige tempel tilbe i ærefrykt.

Evangelievers

Halleluja. Håp på Herren, sett din lit til hans ord. Halleluja.

Evangelium

Matt 8,23–27

På den tid gikk Jesus ombord i båten, og hans disipler fulgte med. Da brøt det løs et overhendig vær, så bølgene nesten slo sammen om båten. Men han selv sov. De gikk da bort og vekket ham, og sa: «Hjelp, Herre, vi går under!» Men han sa: «Hvorfor så redde? Dere lite troende!» Dermed reiste han seg, og talte myndig til stormen og sjøen; og det ble blikk stille. Da undret folkene seg stort og sa: «Hva slags mann er dette - både vind og sjø lystrer ham jo?»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Gud har makt til å redde oss fra katastrofer og andre ulykker. La oss be ham vise oss sin kjærlighet:

L: For Kristi Kirke,
når den rammes av åndelig uvær og stormer.

L: For vårt land og folk,
at det ikke må vende seg bort fra Gud
eller bli rammet av ulykker,
slik som Sodoma og Gomorra ble.

L: For alle som er rammet
av vold, krig og naturkatastrofer.

L: For oss på dette sted,
at vi når vi støter på vanskeligheter,
må ta vår tilflukt til Jesus Kristus.

Himmelske Far,
du som sendte din Sønn til verden for å redde oss,
vis din barmhjertighet når det stormer som verst.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.