13. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U13.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

Lesning

Am 5,14–15.21–24

Søk det gode og ikke det onde, så dere kan få leve! Da skal Herren, hærskarenes Gud, være med dere, som dere sier. Hat det onde og elsk det gode, hold retten høyt på tinge! Så vil kanskje Herren, hærskarenes Gud, være nådig mot Josefs rest.

Jeg hater og avskyr de fester dere feirer, de stevner dere holder byr meg imot. For om dere bærer frem brennoffer eller grødeoffer, så bryr jeg meg ikke om dem. Og deres måltider med gjøkalvoffer vil jeg ikke se.

La meg slippe dine støyende sanger, jeg vil ikke høre på ditt harpespill! Retten skulle velle frem som vann, og rettferd lik bekker som aldri blir tørre!

Responsoriesalme

Sal 50(49),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17

Omkved: Den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

Hør, mitt folk, jeg vil tale!
Israel, jeg vil vitne mot deg.
Jeg, Gud, er din Gud.

Jeg laster deg ikke for dine slaktoffer,
dine brennoffer har jeg stadig for øye.
Men jeg tar ikke okser fra ditt hus
eller bukker fra dine kveer.

For mine er alle dyr i skogen
og villdyrene på de tusen fjell.
Jeg kjenner alle himmelens fugler,
og krypet på marken tilhører meg.

Var jeg sulten, ba jeg deg ikke om noe,
for min er jorden og det som fyller den.
Tror du jeg eter kjøttet av okser
og drikker blodet av bukker?

Hva har du med å fortelle om mine bud
og ta min pakt i din munn?
Du som hater all tukt
og kaster mine ord bak din rygg.

Evangelievers

Halleluja. Av egen fri vilje fødte han oss ved sannhetsordet, for at vi skulle være som en førstegrøde av hans skapning. Halleluja.

Evangelium

Matt 8,28–34

På den tid kom Jesus over til den andre siden av sjøen, til gadarenernes land. Da kom to demonbesatte ut fra gravene der og gikk ham i møte. De var så ville at ingen kunne ferdes på veien der forbi. Og nå ropte de: «Du Guds sønn, hva vil du oss? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?» Et stykke borte gikk en stor flokk svin på beite. Da bad demonene ham: «Dersom du driver oss ut, send oss inn i svineflokken!» «Så far avsted!» svarte Jesus. Og de for ut og inn i svinene. Da satte hele flokken utfor stupet og ned i sjøen, hvor de omkom i bølgene. Men gjeterne tok flukten og løp inn i byen og fortalte det hele, og hva som var hendt med de besatte. Da gav hele byen seg på vei for å gå Jesus i møte, og så snart de traff på ham, bad de ham inntrengende om å dra bort derfra.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Gud sendte sin Sønn til verden for å befri oss fra ondskap og urettferdighet. La oss be om befrielse:

L: For alle som forkynner Guds ord,
at de må være med på å fremme frihet og rettferd.

L: For statslederne i Midt-Østen,
at de i tillit til Abrahams Gud må søke det gode.

L: For jøder og arabere som lider
på grunn av urettferdighet disse broderfolk imellom,
om fellesskap og miskunn, rettferd og godhet.

L: At vi får visdom og kraft
til å kjempe på rett vis for det gode.

Allmektige Gud,
du som har hele verden i din hånd,
la kjærligheten fra deg fortrenge ondskapen
som hersker i oss og rundt oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.