13. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U13.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

Lesning

Am 8,4–6.9–12

Hør, dere som tråkker fattigfolk ned og gjør ende på de hjelpeløse i landet! Dere sier: «Når er nymånedagen slutt, så vi kan selge korn, og når er sabbaten til ende, så vi kan åpne vår kornbod?» Da gir dere dårlig mål og tar for stor betaling og fusker med falske vekter. Dere kjøper småkårsfolk for penger, en fattig stakkar for et par sko og sier: «Nå selger vi avfallskorn!» På den dag skal det skje, lyder ordet fra Herren Gud: Jeg lar solen gå ned ved middagstid, gjør jorden mørk ved høylys dag. De festene dere feirer, gjør jeg om til sørgehøytid og alle visene til klagesang. Jeg legger sørgeklær om alle lender og lar hvert hode rakes glatt. Jeg volder slik sorg som når en sørger over sin eneste sønn, og enden skal bli som en ulykkesdag. Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren Gud, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vann, men efter å høre Herrens ord. De skal flakke omkring fra hav til hav, streife om fra nord til øst og søke efter Herrens ord, men de skal ikke finne det.

Responsoriesalme

Sal 119(118),2.10.20.30.40.131

Omkved: Mennesket lever ikke av brød alene; det lever av de ord som lyder fra Guds munn.

Salige de som følger hans bud
og søker ham av hele sitt hjerte.
Jeg søker deg av hele mitt hjerte.
La meg ikke fare vill, bort fra dine veier,

Stadig fortæres jeg av lengsel
efter dine dommer.
Sannhetens vei har jeg valgt.
Jeg har villet følge dine bud.

Se, jeg lengter efter dine bud,
hold meg i live som du har lovet.
Jeg lyttet begjærlig av hele mitt hjerte,
for jeg stundet efter dine bud.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,9–13

På den tid kom Jesus forbi tollboden; der så han en mann som het Matteus. Han sier til ham: «Følg meg.» Og mannen reiste seg og fulgte Jesus. En gang han satt til bords der i huset, var det en hel del tolloppkrevere og offentlige syndere som kom og satt til bords med Jesus og hans disipler. Da fariseerne så det, sa de til disiplene: «Hvordan kan deres mester spise i selskap med tolloppkrevere og syndere?» Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå hen og finn ut av hva det betyr, det stedet hvor det heter at 'miskunn, ikke ofringer, er det jeg vil ha.' For det er ikke de rettferdige, men synderne jeg er kommet for å kalle!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud sendte sin Sønn til verden for å hjelpe oss og helbrede oss i all vår smerte og nød. La oss be om å få del i denne hjelp:

L: For Kirkens pastorale arbeid
i livets og familienes forskjellige faser,
at det må være til trøst og hjelp.

L: For de samfunnslag
som er syke som følge av urett,
om hjelp og helbred.

L: For dem som har det vondt,
fordi de opplever
at de selv ikke er rettferdige, men syndige,
at de må se hvordan Jesus omgikk synderne.

L: For Kirken på dette sted,
at den i sitt virke må være et troverdig vitnesbyrd
om Guds totale kjærlighet og omsorg.

Allmektige Gud,
du som elsker oss mennesker over alt annet,
gi at din kjærlighet må prege Kirke og samfunn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.