14. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U14.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 32,22–32

I de dager stod Jakob opp en natt, tok sine to hustruer, de to trellkvinnene og de elleve sønnene og gikk over vadet ved Jabbok. Han tok og satte over elven, og alt det han eide, førte han også over.

Jakob var nå alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham, helt til det grydde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over Jakob, gav han ham et slag over hofteskålen, så den gikk av ledd mens de kjempet. Og han sa: «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob svarte: «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» «Hva heter du?» spurte mannen. «Jakob,» svarte han. Da sa mannen: «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Da bad Jakob: «Kjære, si meg ditt navn!» Han svarte: «Hvorfor spør du efter mitt navn?» Så velsignet han ham der. Jakob kalte stedet Pnuel. «For jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet.» Med det samme han kom forbi Pnuel, rant solen. Og han haltet på hoften. Derfor er det så den dag i dag at israelittene aldri spiser den senen som ligger på hofteskålen, fordi han gav Jakob et slag på hofteskålen, over hoftesenen.

Responsoriesalme

Sal 17(16),1b.2-3.6-7ab.8b+15

Omkved: I min rettferd skal jeg skue ditt åsyn.

Hør, rettferds Gud,
og lytt til mitt rop.
Vend øret til min bønn
fra leber uten svik.

La meg frikjennes ved din dom,
dine øyne skuer det som er rett.
Du gransker mitt hjerte, gjester meg om natten,
du prøver meg uten å finne svik.

Her er jeg og roper til deg, min Gud, du svarer meg,
lytt til meg og hør hva jeg sier.
Vis din miskunn i underfull gjerning,
du frelse og tilflukt når fienden reiser seg mot meg.

Vokt meg som din øyensten,
skjul meg i dine vingers skygge.
I min rettferd skal jeg skue ditt åsyn.
Når jeg våkner skal jeg mettes av din herlighets glans.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,32–37

På den tid førte man til Jesus en stum mann som var besatt. Og efter at demonen var drevet ut, fikk den stumme talens bruk. Mengden var slått av undring og sa: «Aldri har slikt vært sett i Israel!» Men fariseerne sa: «Det er ved hjelp av demonenes fyrste han driver demonene ut.» Jesus drog nå omkring i hver by og hver landsby, underviste i synagogene og forkynte det glade budskap om Riket. Alle slags sykdommer og skrøpeligheter helbredet han. Men når han så utover folkemengdene, ble han grepet av en hjertens medynk med dem, for de var like forkomne og hjelpeløse som en fåreflokk uten hyrde. Og så sier han til sine disipler: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus har sagt at «avlingen er rik, men høstfolkene få». La oss på hans ord be Gud «som er herre over avlingen, at han sender arbeidere for å høste den»:

L: For Guds bedende Kirke,
at den ivrig må be Gud om arbeidere
og få oppleve at bønnen bli hørt.

L: For dem som skal foreta politiske valg,
at de må spørre hva som er Guds vilje.

L: For alle som lider menneskelig og åndelig nød
fordi Evangeliet ennå ikke har trengt frem.

L: For kristne ungdommer på dette sted,
at de må høre og følge Guds kall til tjeneste.

Allmektige Gud,
du er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Likesom Jakob ber vi deg velsigne oss
og gi arbeidere til å høste din avling i hele verden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.