14. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U14.2.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Hos 8,4–7.11–13

Så sier Herren: De tok seg konger, men spurte ikke meg, valgte høvdinger uten at jeg visste om det. De laget seg gudebilder av sitt sølv og gull. Derfor skal de utryddes. Kast fra deg din kalv, Samaria! Min vrede flammer mot dem. Hvor lenge skal det vare før de kan bli rene i Israel? En kunstner har laget Samarias kalv, men den er ikke noen gud; den skal bli slått i stykker. Vind sår de, og storm skal de høste. Kornet skyter ikke aks og gir dem ikke mel; og gir det mel, eter andre det opp. Efraim har laget seg mange altere som har fått dem til å synde. En mengde lover har jeg skrevet for dem, men de regnet dem ikke for sine. De elsker å bære frem slaktoffer, og de spiser av kjøttet, men Herren bryr seg ikke om dem. Nå vil han komme deres misgjerning i hu og kreve dem til regnskap for deres synder. De skal tilbake til Egypt.

Responsoriesalme

Sal 115(114),3-4.5-6.7ab+8.9-10

Omkved: Vår Gud er i himmelen, alt det han vil, det gjør han.

Vår Gud er i himmelen,
alt det han vil, det gjør han.
Folkenes guder av gull og sølv,
et verk av menneskehender.

De har munn, men taler ikke,
øyne, men kan ikke se.
De har ører, men hører ikke,
nese, men kjenner ingen duft.

Deres hender kan ikke føle,
deres føtter kan ikke gå.
Slik blir også de som lager dem,
enhver som setter sin lit til dem.

Sett din lit til Herren, Israels hus.
Han er vårt skjold og verge.
Stol på Herren, Arons hus.
Han er vårt skjold og verge.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,32–37

På den tid førte man til Jesus en stum mann som var besatt. Og efter at demonen var drevet ut, fikk den stumme talens bruk. Mengden var slått av undring og sa: «Aldri har slikt vært sett i Israel!» Men fariseerne sa: «Det er ved hjelp av demonenes fyrste han driver demonene ut.» Jesus drog nå omkring i hver by og hver landsby, underviste i synagogene og forkynte det glade budskap om Riket. Alle slags sykdommer og skrøpeligheter helbredet han. Men når han så utover folkemengdene, ble han grepet av en hjertens medynk med dem, for de var like forkomne og hjelpeløse som en fåreflokk uten hyrde. Og så sier han til sine disipler: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus har sagt at «avlingen er rik, men høstfolkene få». La oss på hans ord be Gud «som er herre over avlingen, at han sender arbeidere for å høste den»:

L: For Guds bedende Kirke,
at den ivrig må be Gud om arbeidere
og få oppleve at bønnen bli hørt.

L: For dem som skal foreta politiske valg,
at de må spørre hva som er Guds vilje.

L: For alle som lider menneskelig og åndelig nød
fordi Evangeliet ennå ikke har trengt frem.

L: For kristne ungdommer på dette sted,
at de må høre og følge Guds kall til tjeneste.

Allmektige Gud,
du er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Likesom Jakob ber vi deg velsigne oss
og gi arbeidere til å høste din avling i hele verden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag