14. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U14.3.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 41,55–57;42,5–7a.17–24a

I de dager begynte alt folket i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem: «Gå til Josef: Det han sier, skal dere gjøre.» Hungersnøden bredte seg over hele jorden. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne; for hungersnøden var hard i Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef; for nøden ble hard over hele jorden.

Så var da også Israels sønner blant dem som kom for å kjøpe korn; for det var hungersnød i Kanaan. Nå var Josef styrer i Egypt, og det var han som solgte korn til alt folket der. Da hans brødre kom, kastet de seg til jorden for ham. Med det samme Josef fikk se brødrene, kjente han dem igjen, men lot som om han var fremmed for dem. Han talte strengt til dem og holdt dem i forvaring i tre dager.

Den tredje dag sa Josef til dem: «Gjør nå som jeg sier, så skal dere beholde livet! Jeg er en mann som frykter Gud. Dersom dere er ærlige folk, skal en av brødrene holdes lenket her i fengslet, mens dere andre kan dra avsted og ha med korn til å stille sulten for dem som er hjemme hos dere. Kom så hit til meg med deres yngste bror! Da vil jeg tro dere, og dere skal slippe å dø.» Og slik ble det.

De sa seg imellom: «Sannelig, vi må bøte for det vi har gjort mot vår bror. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han bad så pent for seg; og allikevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød.» Ruben tok da til orde og sa til dem: «Var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gjøre noen synd mot gutten? Men dere ville ikke høre. Og nå kreves gjengjeld for hans blod.» De visste ikke at Josef skjønte dette; for han brukte tolk når han snakket med dem. Men han snudde seg fra dem og gråt.

Responsoriesalme

Sal 32 (33)

Omkved: Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg.

Lov Herren med citar,
lovsyng ham til tistrenget harpe.
Syng en ny sang for Herren,
spill for ham med frydesang.

Herren omstøter gudløses råd,
gjør deres tanker til skamme.
Herrens råd står fast for evig,
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

Herrens øye hviler over dem som frykter ham,
som bier på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden,
holde dem i live på nødens dag.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,1–7

På den tid kalte Jesus til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut vanhellige ånder og til å helbrede alle slags sykdommer og skrøpeligheter. Og dette er navnene på de tolv apostler: Den første er Simon, han som kalles Peter; så hans bror Andreas, så Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, så Filip og Bartolomeus, Thomas og Matteus, tolloppkreveren, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, Simon den nidkjære, og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Disse tolv sendte Jesus ut, mens han la dem følgende på hjerte:

«Unngå de veier som fører til hedningene, og hold dere borte fra samaritanenes byer; gå i stedet til Israels bortkomne får. Og hvor dere kommer, skal dere forkynne at himlenes rike er nær.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Vår bror Jesus sendte de tolv apostlene til dem han selv ville. La oss be ham også sende oss hvor han vil:

L: At våre biskoper må komme i hu
at de skal fremstå som Kristi sendebud.

L: For våre myndigheter,
at de aldri må glemme det sosiale oppdrag
som de har for alle sultende og lidende i verden.

L: For dem som gjennom lidelser oppdager sin egen synd,
at de hos Kristus må finne sann trøst, bot og tilgivelse.

L: At vi syndere gjennom skriftemålet finner den nåde
som apostlene og deres etterfølgere og medarbeidere
fikk i oppdrag å forvalte.

Barmhjertige Gud,
din Sønn utsender oss, hans tjenere.
Gi oss rett omvendelse og tjenersinn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag