15. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U15.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 11,10–12,14

I de dager gjorde Moses og Aron mange under for farao. Men Herren forherdet farao, så han ikke lot israelittene dra bort fra sitt land. Mens de var i Egypt, sa Herren til Moses og Aron: «Denne måneden skal være nyttårsmåneden for dere. Dere skal regne den for den første måned i året. Si til hele Israels menighet: På den tiende dag i denne måned skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand! Men er en husstand for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og den nærmeste granne ta ett sammen, eftersom de har folk til. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette. Det må være et feilfritt, årsgammelt værlam. Istedenfor et lam kan dere også ta et kje. Dere skal ta vare på det den fjortende dagen i denne måned. Da skal hele Israels menighet slakte det straks efter at solen er gått ned. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og det øverste dørtreet i de husene hvor de spiser det. Samme natt skal de steke kjøttet på ilden og spise det med usyret brød og bitre urter.

Dere må ikke spise det rått og ikke koke det i vann, men steke det over ilden, med hode, føtter og innvoller. Heller ikke skal dere la noe bli tilbake til morgenen. Det som er igjen da, skal dere brenne opp. Når dere spiser det, må dere ha belte om livet, sko på føttene og stav i hånden. Spis det i hast! Det er påskehelg for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle førstefødte i landet, både av folk og fe; og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Da skal dere holde helg og høytid for Herren. En evig lov skal det være for dere å feire den i slekt efter slekt.»

Responsoriesalme

Sal 116(115),12-13.15+16bc.17-18

Omkved: Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.

Hvorledes skal jeg gjengjelde Herren alt han har gjort for meg?
Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.

For folkets åsyn vil jeg holde mine løfter til Herren,
hans helliges død teller for ham.

Se, Herre, jeg er jo din tjener, din tjenerinnes sønn.
Du har løst mine lenker.

Med takkoffer vil jeg påkalle Herrens navn.
For hele folkets åsyn vil jeg holde mine løfter til Herren.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Matt 12,1–8

På den tid hendte det at Jesus vandret gjennom kornmarkene på en sabbat. Hans disipler var sultne og begynte å plukke aks og spise dem. Men fariseerne som så det, sa til ham: «Der gjør dine disipler noe som ikke er tillatt på sabbaten.» Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde, da han var sulten, han og folkene hans? Hvordan han gikk inn i Guds hus og spiste av skuebrødene, som hverken han eller hans følge hadde lov til å spise, - bare prestene? Eller har dere ikke lest i Loven at prestene i templet kan bryte sabbaten uten dermed å være skyldige? Og det sier jeg dere, at her er noe større enn templet. Og hvis dere hadde skjønt hva meningen er med dette ordet: 'Miskunn, ikke ofringer, er det jeg vil ha' - da ville dere ikke ha fordømt folk som er uten skyld. Menneskesønnen er nemlig herre over sabbaten.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! De hellige sakramenter og sakramentalier er innstiftet for å føre oss nærmere Gud. La oss be om hjelp til å bruke dem rett:

L: For Kirken som feirer den hellige Eukaristi,
at brødet og vinen, Kristi legeme og blod,
må være til forsoning, trøst og håp.

L: For vår konge (dronning) N., for den kongelige familie,
og for alle andre med stort samfunnsansvar,
at de i ydmykhet må søke Guds velsignelse i Kirken.

L: For oss når vi trenger ytre hjelp,
at Kirkens ritualer og symboler,
ikke må hindre, men fremme slik hjelp.

L: For oss når vi har det vondt,
at vi må være snare til å søke hjelp.

Allmektige Gud,
du kommer oss i møte ved din Kirkes tjenester.
Vi ber deg gi oss å nytte disse
på en rett og fruktbar måte.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.