15. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U15.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 12,37–42

I de dager brøt israelittene opp fra Ramses og drog til Sukkot. De var omkring 600 000 mann til fots, foruten kvinner og barn. En stor flokk av alle slags folk fulgte med, og en veldig drift av småfe og storfe. Av deigen de hadde med seg fra Egypt, bakte de kaker. Den var ikke syret, eftersom de ble jaget ut av Egypt og ikke torde drøye der lenger. Derfor hadde de heller ikke laget seg niste.

Israelittene hadde da bodd i Egypt i 430 år. Da de 430 årene var til ende, nettopp den dagen, drog alle Herrens hærer ut fra Egypt. Dette var en nattevakt for Herren; da førte han dem ut fra Egypt. Derfor skal alle israelitter i slekt efter slekt holde nattevakt for Herren den natt.

Responsoriesalme

Sal 136(135),1+23-24.10-12.13-15

Han kom oss i hu i vår ringhet * lovpris Herren, for han er god

Han frelste oss fra våre fiender * lovpris Herren, for han er god

Lovpris ham som slo Egyptens barn * lovpris Herren, for han er god

Han førte Israel ut av fangenskap * lovpris Herren, for han er god

Med veldig hånd og utstrakt arm * lovpris Herren, for han er god

Gjennom havet banet han vei * lovpris Herren, for han er god

Lot Israel gå tørrskodd over * lovpris Herren, for han er god

Farao og hans hær ble styrtet i havet * lovpris Herren, for han er god

Evangelievers

Halleluja. Gud som var nærværende i Kristus, har forsonet verden med seg gjennom ham og overlatt budskapet om forsoningen til oss. Halleluja.

Evangelium

Matt 12,14–21

På den tid gikk fariseerne ut for å rådslå om hvordan de skulle få ryddet Jesus av veien.

Jesus fikk vite det og drog bort derfra. Mange fulgte ham, og han helbredet dem alle, men påla dem strengt at de ikke skulle gjøre det kjent. Slik skulle nemlig det gå i oppfyllelse, som er sagt ved profeten Jesaja:

«Se min tjener som jeg har utvalgt, som jeg har kjær, som har all min yndest. Over ham vil jeg la min ånd hvile, og han skal forkynne min sannhet for folkene. Han skal ikke trette eller rope høyt, ingen skal høre hans stemme på gatene. Det knekkede rør skal han ikke bryte, ikke slukke den veke som ennå gløder, før han har ført min sannhet til seier. Til hans navn skal folkene sette sitt håp.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Guds profetier og frelseshistoriske handlinger i Den gamle pakt peker frem mot Kristus, Guds Sønn. La oss be ham bringe oss Guds hjelp:

L: La oss be for alt Guds folk,
at det må være seg Guds nærvær og hjelp bevisst
når Kirken feirer de hellige sakramenter.

L: For folkeslag som blir undertrykt,
at de gjennom Kristus må se håp om frihet.

L: For den som føler seg som et knekket rør
eller som en ennå glødende veke,
at han i Jesus og i Kirken må finne håp og sann styrke.

L: For oss som i dåpen og Eukaristien
har smakt Guds redning og utfrielse,
at vi alltid med glede må delta i gudstjenesten.

Himmelske Far,
gjennom dåpen har din Sønn ført oss ut fra mørket,
og gjennom Eukaristien styrker han oss.
Gi at vår utfrielse og styrke
må være oss til trøst og hjelp.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.