16. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U16.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 14,5–18

I de dager fikk egypterkongen bud om at folket hadde flyktet. Da skiftet de sinn, både han og hans menn. «Hva er det vi har gjort,» sa de, «vi som slapp Israel fri fra arbeidet hos oss!» Så spente han for vognen sin og tok sin hær med seg. Han tok seks hundre av de beste vognene og alle de andre vognene i Egypt, og djerve stridsmenn var det på dem alle. For Herren gjorde faraos sinn hårdt, kongen i Egypt, så han satte efter israelittene, da de drog ut med fast forsett. Egypterne satte efter dem med alle vognene og hestfolket, ja, hele faraos hær, og nådde dem igjen ved Pi-Hakirot, der de lå i leir nede ved sjøen, rett imot Ba'al-Safon. Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom efter dem. De ble livende redde og ropte til Herren.

Så sa de til Moses: «Fantes det ikke graver i Egypt siden du har ført oss hit for å dø i ørkenen? Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Var det ikke det vi sa til deg: La oss få være i fred; vi vil tjene egypterne! Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen». Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.»

Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal bryte opp! Du skal bare løfte din stav og rekke hånden ut over sjøen og skille den, så israelittene kan gå midt igjennom sjøen på tørre bunnen. Jeg vil gjøre egypternes sinn hårdt, så de setter efter dere. Så skal jeg vise meg stor og herlig gjennom det jeg gjør med farao og hele hans hær, med hans vogner og hestfolk. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og hans vogner og hestfolk.»

Responsoriesalme

2. Mosebok 15,1

Omkved: Jeg vil lovsynge Herren, høyt er han opphøyet.

Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet,
hest og mann styrtet han i havet.
Herren er min styrke og lovsang.
Han ble meg til frelse.

Han er min Gud, og jeg vil prise ham,
min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.
Herren er en stridsmann,
Herren er hans navn.

Faraos vogner og hans hær kastet han i havet,
det Røde hav lukket seg over dem.
Herre, din høyre er herliggjort i kraft,
din høyre hånd knuser fienden.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst i dag. Halleluja.

Evangelium

Matt 12,38–42

På den tid var det noen av de lovkyndige og fariseerne som tok til orde og sa: «Rabbi, vi vil gjerne se et jærtegn av deg.» Men Jesus svarte dem: «Et ondt og utro folk krever tegn. Men noe annet tegn enn profeten Jonas skal det ikke få. For som Jona var i sjøuhyrets buk i tre dager og tre netter, slik skal også Menneskesønnen hvile i jordens skjød i tre dager og tre netter. Ninives innbyggere skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For de omvendte seg da de hørte Jonas forkynnelse, - og her er noe større enn Jona. Dronningen fra Syden skal stå frem ved Dommen sammen med vår egen tids folk, og dømme det. For hun kom fra verdens ende for å høre Salomos visdom, - og her er noe større enn Salomo.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ved tegn og under har Gud gjennom tidene handlet med og for sitt folk. La oss be om å få ta til oss av hans tegn:

L: For Kirken som gjennom dåpen på åndelig vis
er fridd ut fra sitt Egypt,
at den alltid må leve i Guds utfrielse.

L: For dem som prøver å redde liv i denne verden,
at de må huske på profeten Jonas tegn,
bildet på oppstandelsen.

L: For alle undertrykte og lidende,
at Guds utfrielsesverk nå og i fordums dager
også må gi håp i våre jordiske lidelser.

L: For oss som føler oss fattige på tegn og under,
at vi for vårt indre og ytre øye må se
hva Gud har gjort og fremdeles gjør.

Allmektige Gud,
du som førte ditt folk opp fra Egypt
og som reiste din Sønn opp fra de døde,
hør våre bønner og hjelp oss i vår nød.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.