16. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U16.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 1,1.4–10

Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjaminlandet. - Herrens ord kom til meg, og det lød så:

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.» Men jeg svarte: «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!» Da sa Herren til meg: «Si ikke at du er ung! Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg,» lyder ordet fra Herren. Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: «Se, jeg legger mine ord i din munn. Jeg setter deg i dag over folk og kongeriker for at du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte ned, bygge og plante.»

Responsoriesalme

Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15+17

Omkved: Min munn skal forkynne din pris.

Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt,
aldri i evighet skal jeg stå til skamme.
Forsvar meg i din rettferd og fri meg ut,
vend øret til min bønn og frels meg.

Vær meg en bolig,
en borg til frelse,
for du er min festning og min tilflukt.
Fri meg Gud, fra den gudløses hånd.

For du, Herre, er mitt håp,
min støtte fra ungdommen av.
Fra mitt livs første stund
har jeg satt min lit til deg.

Min munn skal forkynne din pris,
hele dagen din frelse.
Gud, du har lært meg fra mine unge år,
om dine underverker har jeg sunget til denne dag.

Evangelievers

Halleluja. Seden er Guds ord og såmannen Kristus; alle som finner ham får evig liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,1–9

En dag gikk Jesus hjemmefra og satte seg nede ved sjøen. Da samlet det seg en stor folkemengde om ham, så han måtte gå ombord i en båt og sette seg der, mens mengden ble stående på bredden. Så talte han til dem om mange ting i lignelser, og sa:

«En bonde gikk ut for å så. Og som han sådde, falt noe ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på stengrunn, hvor det knapt fantes jord, og skjøt fort i været på den skrinne marken; men da solen steg høyere, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt også blant tistler, som skjøt opp og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det bar grøde, - noe hundre, noe seksti og noe tredve foll. Den som har ører, han høre!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud alene kan omskape oss slik at vi blir den gode jord som kan bære mangfoldig grøde når hans ord blir sådd i oss. La oss be ham handle med oss:

L: For alle som Gud har utvalgt til forkynnergjerning,
at de med tro og utholdenhet
må høre og ta imot Guds kall.

L: For dem som har ansvar for at vi kan spise oss mette,
at de må gjøre sin gjerning i kjærlighet og tro,
og med utholdenhet og klokskap.

L: For alle som lider fordi de støter på vanskeligheter,
at vanskelighetene ikke må bli til undergang.

L: Om at Guds ord som blir sådd på dette sted,
må falle i god jord og bære mangfoldig grøde.

Allmektige, evige Gud,
du som like fra unnfangelsen av
elsker hvert menneske,
la din vilje med oss bli fullbyrdet,
deg til ære og oss til velsignelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.