16. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U16.4.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 19,1–2.9–11.16–20b

På den tredje nymånedagen efter at israelittene var dradd ut fra Egypt, kom de til Sinaiørkenen. De brøt opp fra Refidim, kom til Sinaiørkenen og slo leir der i villmarken. Israelittene leiret seg rett imot fjellet, mens Moses steg opp til Gud.

Da sa Herren til Moses: «Jeg vil komme til deg i en tett sky, så folket kan høre at jeg taler med deg, og tro på deg for alltid.» Da Moses hadde meddelt Herren hva folket svarte, sa Herren til ham: «Gå til folket og si at de skal hellige seg i dag og i morgen! La dem vaske sine klær og holde seg rede den tredje dag. For da vil Herren stige ned på Sinaifjellet mens hele folket ser på.»

Da det ble morgen den tredje dag, brøt det løs med torden og lyn. Det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk klang av horn. Alt folket som var i leiren, skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinaifjellet stod i røk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornklangen økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte så en kunne høre hans røst.

Responsoriesalme

Dan 3,52. 53. 54. 55. 56

Lovet være Herren våre fedres Gud,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være ditt hellige og herlige navn,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du i din herlighets tempel,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du på din kongetrone,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du som gransker dypene og troner over kjeruber,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du over himmelens hvelv,
* opphøyet og priset i evighet.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,10–17

På den tid gikk disiplene til Jesus og spurte: «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» Han svarte: «Dere er det gitt å få kjenne himmelrikets mysterier, men dem er det ikke gitt. Enhver som har, han skal få enda mer, så han har i overflod; men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. Det er derfor jeg taler til dem i lignelser. For de ser uten å se, og hører uten hverken å høre eller forstå. Med andre ord, på dem går Jesajas profeti i oppfyllelse. Det heter jo:

'Dere skal høre og høre uten å forstå, se og se og ingenting oppfatte. For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte, sine øyne har de lukket til, for ikke å se med sine øyne, for ikke å høre med sine ører, for ikke å forstå med sitt hjerte og vende om, så jeg kunne få lege dem.'

Men dere, - salige er deres øyne, fordi de ser, salige deres ører, fordi de hører! Ja, det skal dere vite, at profeter og rettferdige i hopetall har ønsket å se hva dere ser, uten å få oppleve det, å høre hva dere hører, uten at det ble dem til del.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Gjennom troen er det oss gitt å kjenne himmelrikets mysterier. La oss med et «Kyrie eleison» be Kristus gjøre levende i oss hva han har åpenbart for oss:

L: For Guds folk som like fra Mose og profetenes tid
kjenner Guds hellighet og kjærlighet.

L: For dem som er satt til å lede det borgerlige samfunn,
at de må respektere den skjulte Guds hellighet.

L: For alle lidende,
la oss be til ham som kom for å hjelpe dem
som har vanskelig for å se og høre Guds mysterier.

L: For oss som har hørt om Guds hellighet
og kjenner budskapet om hans trofaste barmhjertighet.

Himmelske Far,
du som i Kristus har åpenbart for oss de mysterier
som du alt gjennom Moses og profetene gjorde kjent,
gi oss å ta vare på din Sønns ord.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.