16. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U16.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 2,1–3.7–8.12–13

Herrens ord kom til meg, og det lød så: Gå og rop ut så det høres i Jerusalem: Så sier Herren:

Jeg kommer i hu din ungdoms troskap, din kjærlighet i trolovelsestiden, da du fulgte meg i ørkenen, i et land der ingen kan så. Israel var hellig for Herren, førstegrøden av hans avling. Alle som ville sluke folket, måtte bøte, ulykke rammet dem, lyder ordet fra Herren. Jeg førte dere til et veldyrket land, hvor dere fikk nyte frukten av grøden. Men da dere kom dit inn, gjorde dere mitt land urent og forvandlet min odel til en styggedom. Prestene spurte ikke: «Hvor er Herren?» Og de som syslet med loven, kjente meg ikke. Hyrdene falt fra meg, profetene spådde ved Ba'al og holdt seg til gagnløse guder.

Bli rystet, du himmel, og skjelv av redsel over dette! lyder ordet fra Herren. For to onde ting har mitt folk gjort: De er gått bort fra meg, kilden med levende vann, og de har hugd seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.

Responsoriesalme

Sal 36(35),6-7ab.8-9.10-11

Omkved: Til himmelen rekker din miskunnhet, Herre.

Til himmelen rekker din miskunnhet, Herre,
din sannhet like til skyene.
Din rettferd er som de høye fjell,
som avgrunners dyp dine dommer.

Kostelig er din miskunn, Herre,
menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.
De mettes av overfloden i ditt hus,
drikker av dine gleders strøm.

I deg er livets kilde,
i ditt lys ser vi lyset.
Bevar din miskunn for dem som kjenner deg,
for de rettsindige din rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,10–17

På den tid gikk disiplene til Jesus og spurte: «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» Han svarte: «Dere er det gitt å få kjenne himmelrikets mysterier, men dem er det ikke gitt. Enhver som har, han skal få enda mer, så han har i overflod; men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. Det er derfor jeg taler til dem i lignelser. For de ser uten å se, og hører uten hverken å høre eller forstå. Med andre ord, på dem går Jesajas profeti i oppfyllelse. Det heter jo:

'Dere skal høre og høre uten å forstå, se og se og ingenting oppfatte. For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte, sine øyne har de lukket til, for ikke å se med sine øyne, for ikke å høre med sine ører, for ikke å forstå med sitt hjerte og vende om, så jeg kunne få lege dem.'

Men dere, - salige er deres øyne, fordi de ser, salige deres ører, fordi de hører! Ja, det skal dere vite, at profeter og rettferdige i hopetall har ønsket å se hva dere ser, uten å få oppleve det, å høre hva dere hører, uten at det ble dem til del.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Gjennom troen er det oss gitt å kjenne himmelrikets mysterier. La oss med et «Kyrie eleison» be Kristus gjøre levende i oss hva han har åpenbart for oss:

L: For Guds folk som like fra Mose og profetenes tid
kjenner Guds hellighet og kjærlighet.

L: For dem som er satt til å lede det borgerlige samfunn,
at de må respektere den skjulte Guds hellighet.

L: For alle lidende,
la oss be til ham som kom for å hjelpe dem
som har vanskelig for å se og høre Guds mysterier.

L: For oss som har hørt om Guds hellighet
og kjenner budskapet om hans trofaste barmhjertighet.

Himmelske Far,
du som i Kristus har åpenbart for oss de mysterier
som du alt gjennom Moses og profetene gjorde kjent,
gi oss å ta vare på din Sønns ord.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag