16. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U16.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 3,14–17

Vend om, dere frafalne sønner! lyder ordet fra Herren. For jeg er herre over dere. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en ætt, og føre dere til Sion. Så gir jeg dere hyrder, slike som jeg vil ha, og de skal vokte dere med kunnskap og forstand. Når dere i de dager blir tallrike og fruktbare i landet, lyder ordet fra Herren, skal de ikke lenger tale om Herrens paktkiste, og ikke komme den i hu. De skal hverken tenke på den eller savne den, og det skal aldri lages noen ny kiste. På den tid skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag komme sammen - til Herrens navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt onde og hårde hjerte.

Responsoriesalme

Jer 31,10

Omkved: Jeg skal mette mitt folk med velsignelse.

Hør Herrens ord, alle folk,
forkynn det for de fjerne øer.
Han som spredte Israel samler det,
han vokter det som hyrden sin hjord.

For Herren har løskjøpt Jakob,
fridd ham av den hånd som var ham for sterk.
De kommer til Sions fjell med gledesrop,
de strømmer sammen for å motta Herrens gaver.

Unge piker fryder seg i dansen,
gamle og unge jubler sammen.
Jeg vil vende deres klage til fryd
og trøste og glede dem efter deres strev.

Evangelievers

Halleluja. Salige de som lytter av et godt og edelt sinn, som holder fast ved budskapet og ved sin utholdenhet bærer frukt. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,18–23

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Så hør nå lignelsen om ham som sådde: Til enhver som hører budskapet om Riket uten å forstå det, kommer den Onde og river ut det som var sådd i hans hjerte; og dette er det som ble sådd ved veikanten. Det som ble sådd på stengrunn, det er han som lytter til budskapet og i øyeblikket tar imot det med glede; men han er uten røtter, flyktig av sinn, og kommer det trengsel eller forfølgelse for budskapets skyld, faller han straks fra. Det som ble sådd blant tistler det er han som nok hører budskapet, men denne verdens bekymringer og rikdommens glimmer kveler det, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i god jord, det er han som lytter til budskapet og forstår det; og han bærer frukt - snart hundre, snart seksti, snart tredve foll.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Ved de ti bud vil Gud føre oss på sine veier. La oss be ham gjennomtrenge oss slik at vi ikke lenger følger vårt onde og hårde hjerte:

L: For Kirkens hyrder,
at de trofast må gjøre sin gjerning
også der Guds ord synes å bære lite eller ingen frukt.

L: For statens ledere,
at de ikke må falle fra det som er rett,
men i stedet se og bøye seg for Guds bud.

L: For dem som lider
fordi de vet at de ikke har tatt vare på Guds gaver,
at de må få sine sår leget og komme nærmere Gud.

L: For oss som har hørt Guds bud
og mottatt Kristi ord og Ånd,
at vi må støtte hverandre i tvil og vanskeligheter.

Himmelske Far, evige Gud,
du har gitt oss del i din vilje og din Ånd.
Vi ber deg, bevar oss hos deg
og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.