16. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U16.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 24,3–8

I de dager kom Moses og bar frem for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene. Da svarte de samstemmig: «Alle de bud Herren har gitt oss, vil vi holde.» Så skrev Moses opp alle de ord Herren hadde talt. Neste morgen stod han tidlig opp og bygde et alter like ved fjellet og reiste tolv stenstøtter for de tolv Israelsstammene. Siden sendte han ut noen unge israelitter. De bar frem brennoffer og slaktet okser til fellesskapsoffer for Herren. Moses tok halvparten av blodet og helte det opp i skålene; den andre halvparten stenket han på alteret. Så tok han paktsboken og leste den opp for folket, og de sa: «Vi vil være lydige og gjøre alt det Herren har sagt.» Da tok Moses blodet, stenket det på folket og sa: «Dette er paktens blod for den pakt som Herren nå slutter med dere på grunnlag av alle disse ord.»

Responsoriesalme

Sal 50(49),1b-2.5-6.14-15

Omkved: Gi ditt takkoffer til Gud Herren.

Herren, Gud over guder,
tar til orde og kaller på jorden fra øst til vest.
Fra Sion, skjønnhetens krone,
stråler Gud frem.

Samle dere hos meg mine fromme,
dere som med offer sluttet pakt med meg!
Himmelen forkynner hans rettferd;
for Gud selv er dommer.

Gi ditt takkoffer til Gud,
hold ditt løfte til Den Høyeste,
og kall på meg på nødens dag,
så vil jeg utfri deg og du skal prise meg.

Evangelievers

Halleluja. Ta i mildhet imot det ord som er blitt innpodet i dere, og som er mektig nok til å frelse deres sjeler. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,24–30

På den tid fremsatte Jesus en annen lignelse for folkemengden, den lød slik: «Himlenes rike kan lignes med en mann som sår godt såkorn på sin åker. Men mens folkene sover, kommer hans fiender og sår ugress blant hveten, og går sin vei igjen. - Da kornet nå skjøt opp og satte aks, vokste også ugresset frem. Da gikk tjenerne til husbonden og sa: 'Herre, det var da godt såkorn du sådde til åkeren med? Hvor kommer så dette ugresset fra?' Han svarte: 'Dette må en fiende ha gjort.' Og tjenerne spør: 'Vil du at vi skal gå ut og luke det vekk?' Men han svarer: 'Nei, da kan dere komme til å rykke opp hveten sammen med ugresset. Nå får begge bli stående og vokse til høsten kommer. Så, når skurtiden er inne, sier jeg til onnefolkene: «Sank først sammen ugresset og bind det i bunter til å brennes; og så skal dere samle hveten i hus.»'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I Kirken og i verden finnes gode og onde mennesker om hverandre. La oss be Gud gjennomtrenge oss med sine bud og sin kjærlighet:

L: For alle som forestår den offentlige gudstjeneste,
at deres liv må gjenspeile den hellighet
som Gud gir sitt folk gjennom det eukaristiske offer.

L: For dem som har ansvar for rett og rettferd,
at de i sitt arbeid for et bedre samfunn
ikke forsøker å foregripe den siste skurdtid.

L: For alle som lider
fordi de har glemt den hellige dyrkelse av Gud
eller hans bud for det menneskelige liv.

L: For oss i vårt stadige arbeid
med å bygge en kristen menighet her,
om ydmykhet og lydighet.

Himmelske Far,
du som har kalt oss til ditt rike,
gjør oss beredt for dette rike.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.