16. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U16.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 7,1–11

Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren:

Still deg i porten til Herrens hus. Der skal du rope ut dette budskap: Hør Herrens ord, alle dere judeere som går inn gjennom disse porter for å bøye dere og tilbe Herren. Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: La deres adferd og gjerninger forbedres, så lar jeg dere bo på dette sted. Sett ikke deres lit til løgnaktige ord som disse: «Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!» Men dersom dere forbedrer dere i adferd og gjerninger og gjør rett mot hverandre, dersom dere ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke lar det flyte uskyldig blod på dette sted og ikke holder dere til andre guder, til skade for dere selv, da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted, i det land jeg gav deres fedre i gamle dager.

Men dere stoler på løgnaktige ord, som det ikke er noe gagn i. Er det ikke så at dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet og sverger falsk, at dere tenner offerild for Ba'al og holder dere til andre guder som dere ikke kjenner? Så kommer dere og trer frem for meg i dette hus som bærer mitt navn, og sier: «Vi er frelst.» Og enda holder dere på med alle disse avskyelige ting! Mener dere da at dette hus som bærer mitt navn, er en røverhule? Også jeg kan se, lyder ordet fra Herren.

Responsoriesalme

Sal 84(83),3.4.5-6a+8a.11

Omkved: Hvor elskelige er dine boliger, Herre, hærskarenes Gud.

Min sjel vansmekter av lengsel efter Herrens forgård,
med fryd roper jeg til den levende Gud.

Spurven har funnet et hjem og svalen et rede for sine unger i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.

Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Salig den som i deg finner sin styrke,
som gjerne går veien til Herrens hus.

En dag i din forgård er bedre enn tusen ellers,
templets terskel bedre enn gudløses telt.

Evangelievers

Halleluja. Ta i mildhet imot det ord som er blitt innpodet i dere, og som er mektig nok til å frelse deres sjeler. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,24–30

På den tid fremsatte Jesus en annen lignelse for folkemengden, den lød slik: «Himlenes rike kan lignes med en mann som sår godt såkorn på sin åker. Men mens folkene sover, kommer hans fiender og sår ugress blant hveten, og går sin vei igjen. - Da kornet nå skjøt opp og satte aks, vokste også ugresset frem. Da gikk tjenerne til husbonden og sa: 'Herre, det var da godt såkorn du sådde til åkeren med? Hvor kommer så dette ugresset fra?' Han svarte: 'Dette må en fiende ha gjort.' Og tjenerne spør: 'Vil du at vi skal gå ut og luke det vekk?' Men han svarer: 'Nei, da kan dere komme til å rykke opp hveten sammen med ugresset. Nå får begge bli stående og vokse til høsten kommer. Så, når skurtiden er inne, sier jeg til onnefolkene: «Sank først sammen ugresset og bind det i bunter til å brennes; og så skal dere samle hveten i hus.»'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I Kirken og i verden finnes gode og onde mennesker om hverandre. La oss be Gud gjennomtrenge oss med sine bud og sin kjærlighet:

L: For alle som forestår den offentlige gudstjeneste,
at deres liv må gjenspeile den hellighet
som Gud gir sitt folk gjennom det eukaristiske offer.

L: For dem som har ansvar for rett og rettferd,
at de i sitt arbeid for et bedre samfunn
ikke forsøker å foregripe den siste skurdtid.

L: For alle som lider
fordi de har glemt den hellige dyrkelse av Gud
eller hans bud for det menneskelige liv.

L: For oss i vårt stadige arbeid
med å bygge en kristen menighet her,
om ydmykhet og lydighet.

Himmelske Far,
du som har kalt oss til ditt rike,
gjør oss beredt for dette rike.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.