17. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U17.4.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 40,16–21.34–38

I de dager gjorde Moses i ett og alt som Herren hadde befalt ham. Den første måned i det annet år, på den første dag i måneden, ble helligdommen reist. Moses reiste helligdommen. Han la ned fotstykkene og reiste plankene, la inn tverrstengene og reiste stolpene. Han bredte ut telttaket over helligdommen, og ovenpå det la han dekket, slik som Herren hadde befalt ham.

Derefter tok Moses loven og la den i paktens ark, satte stengene i og la nådestolen på arken. Arken satte han inn i helligdommen og hengte opp det dekkende forheng foran paktens ark, slik som Herren hadde befalt ham. Så dekket skyen møteteltet, og Herrens herlighet fylte helligdommen. Moses kunne ikke gå inn i møteteltet, fordi skyen lå over teltet, og Herrens herlighet fylte helligdommen. Hver gang skyen løftet seg fra helligdommen, brøt israelittene opp. Slik gjorde de på hele ferden. Men når skyen ikke løftet seg, holdt de seg i ro til den løftet seg igjen. For Herrens sky lå over helligdommen om dagen, og om natten lyste den som ild for alle israelittenes øyne, så lenge ferden varte.

Responsoriesalme

Sal 84(83),3.4.5-6a+8a.11

Omkved: Hvor elskelig er dine boliger, Herre, hærskarenes Gud.

Min sjel vansmekter av lengsel efter Herrens forgård,
med fryd roper jeg til den levende Gud.

Spurven har funnet et hjem og svalen et rede for sine unger i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.

Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Salig er den som i deg finner sin styrke,
fra høyde til høyde går han.

En dag i din forgård er bedre enn tusen,
templets terskel bedre enn gudløses telt.

Evangelievers

Halleluja. Herre, gjør våre hjerter åpne for din Sønns ord. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,47–52

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Atter kan vi si at himlenes rike er lik en not som er sluppet i sjøen. Den blir fylt med alt mulig, og når den er full, trekker folkene den opp på bredden. Så setter de seg ned og sanker opp i en kurv det som er noe verd, men det som ikke duger til noe, kaster de vekk. Slik kommer det til å gå ved verdens ende: Englene drar ut og skiller de onde fra de gode, og kaster dem i den brennende ovn, der de skal gråte og hulke bittert. Har dere forstått alt dette?»

De svarer: «Ja.» Da sier han til dem: «Det er godt; for en lovkyndig som er hjemme i himmelrikets lære, han er lik en husbond som har både nytt og gammelt å finne frem fra sitt forråd.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus talte om himlenes rike. La oss be om nåde til å forstå det han sa:

L: For Kirkens lovkyndige og andre lærere,
at de må forstå og bringe videre
budskapet om himlenes rike.

L: For dem som styrer land og folk,
at de må huske på sitt ansvar
innfor den hellige og allmektige Gud
som møter oss i våre helligdommer.

L: For dem som på grunn av sine lidelser
har vanskelig for å holde fast ved Riket.

L: For oss i vårt arbeid med å vinne nye sjeler for Gud,
at vi må være gode representanter for Riket.

Barmhjertige, nådige Gud,
du som har gitt oss ditt ord om himlenes rike,
gi at Kirkens tjenere må være lik en husbond
som har både nytt og gammelt
å finne frem fra sitt forråd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.