17. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U17.4.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 18,1–6

Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren: «Stå opp og gå ned til pottemakerens hus! Der skal jeg la deg få høre mine ord.» Så gikk jeg ned til pottemakeren, som arbeidet ved dreieskiven. Når det karet han holdt på med, ble mislykket - slikt hender med leiren i pottemakerens hånd - så gjorde han det om igjen og laget et annet kar, slik som han ville ha det.

Da kom Herrens ord til meg, og det lød så: Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels ætt, likesom denne pottemakeren gjør med leiren? lyder ordet fra Herren. Som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels ætt.

Responsoriesalme

Sal 145 (146)

Omkved: Salig den hvis hjelp er Jakobs Gud.

Lov Herren, min sjel,
hele mitt liv vil jeg prise ham,
lovsynge Gud
så lenge jeg lever.

Sett ikke din lit til fyrster,
til jordens sønn som ikke kan frelse.
Han oppgir ånden, han blir til jord,
hans tanker svinner bort den samme dag.

Salig den hvis hjelp er Jakobs Gud,
hvis håp står til Herren hans Gud,
han som skapte himmel og jord,
havet og alt det rommer.

Evangelievers

Halleluja. Herre, gjør våre hjerter åpne for din Sønns ord. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,47–52

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Atter kan vi si at himlenes rike er lik en not som er sluppet i sjøen. Den blir fylt med alt mulig, og når den er full, trekker folkene den opp på bredden. Så setter de seg ned og sanker opp i en kurv det som er noe verd, men det som ikke duger til noe, kaster de vekk. Slik kommer det til å gå ved verdens ende: Englene drar ut og skiller de onde fra de gode, og kaster dem i den brennende ovn, der de skal gråte og hulke bittert. Har dere forstått alt dette?»

De svarer: «Ja.» Da sier han til dem: «Det er godt; for en lovkyndig som er hjemme i himmelrikets lære, han er lik en husbond som har både nytt og gammelt å finne frem fra sitt forråd.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus talte om himlenes rike. La oss be om nåde til å forstå det han sa:

L: For Kirkens lovkyndige og andre lærere,
at de må forstå og bringe videre
budskapet om himlenes rike.

L: For dem som styrer land og folk,
at de må huske på sitt ansvar
innfor den hellige og allmektige Gud
som møter oss i våre helligdommer.

L: For dem som på grunn av sine lidelser
har vanskelig for å holde fast ved Riket.

L: For oss i vårt arbeid med å vinne nye sjeler for Gud,
at vi må være gode representanter for Riket.

Barmhjertige, nådige Gud,
du som har gitt oss ditt ord om himlenes rike,
gi at Kirkens tjenere må være lik en husbond
som har både nytt og gammelt
å finne frem fra sitt forråd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.