17. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U17.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

3 Mos 23,1.4–11.15–16.27.34b–37

Herren talte til Moses: «Si til israelittene: Dette er Herrens høytider, de hellige samlinger, som dere skal rope ut til fastsatte tider. Den fjortende dag i den første måned, like efter solnedgang, er det påske for Herren. Den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds høytid for Herren. I syv dager skal dere spise usyret brød. Den første dagen skal dere holde en hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Alle syv dagene skal dere bære frem ildoffer for Herren. Den syvende dag skal det igjen være hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid.»

Herren talte til Moses: «Si til israelittene: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og skjærer kornet der, da skal dere gå til presten med det første kornbåndet dere har skåret. Han skal svinge det for Herrens åsyn, så Herren kan ha behag i dere. Dagen efter sabbaten skal presten svinge kornbåndet. Samme dag som dere svinger kornbåndet, skal dere bære frem et årsgammelt, lytefritt lam som brennoffer til Herren.

Fra dagen efter sabbaten, fra den dag dere kommer med kornbåndet som skal svinges, skal dere telle syv fulle uker. Tell femti dager frem, til dagen efter den syvende sabbat. Da skal dere bære frem for Herren en offergave av den nye grøden.

Den tiende dag i den syvende måned er soningsdagen. Da skal dere holde hellig samling, faste og bære frem ildoffer for Herren. Fra den femtende dag i samme måned skal det være løvhyttefest for Herren i syv dager. Den første dagen skal det være en hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. I syv dager skal dere bære frem ildoffer for Herren. Den åttende dagen skal dere holde en hellig samling og bære frem ildoffer for Herren. Da er det høytidelig samling, og dere må ikke gjøre noe arbeid. Dette er Herrens høytider, da dere skal rope ut hellige samlinger og bære frem ildoffer for Herren, brennoffer og grødeoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som hører dagen til.»

Responsoriesalme

Sal 81 (80)

Omkved: Juble av glede for Gud, vår styrke, rop med fryd for Jakobs Gud.

Stem i en sang, la tamburinen lyde,
den liflige harpe og citar.
Støt i basunen for den nye måned,
på nymånedagen, vår fest.

For det er en lov for Israel,
et bud fra Jakobs Gud.
Et vidnesbyrd gitt til Josef
den gang han dro ut fra Egyptens land.

Hos deg må det ikke finnes noen annen gud.
Du må ikke tilbe en fremmed gud.
Det er jeg, Herren din Gud,
som har ført deg ut av Egyptens land.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,54–58

På den tid kom Jesus til sin hjembygd og underviste folk i synagogen der, slik at de undret seg stort og sa: «Tro hvor han har denne visdommen fra, og denne undergjørende kraften? Det er da sønnen til tømmermannen? Og heter kanskje ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her blant oss alle sammen? Hvor kan han da ha alt dette fra?» Og de festet ingen lit til ham. Jesus sa da til dem: «Bare i sitt hjem og i sin hjembygd blir en profet ringeaktet slik.» Og på grunn av deres vantro var det ikke mange under han gjorde der.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I troskap mot Gud og hans Sønn feirer Kirken sine religiøse festdager og holder sine botsdager. La oss be om hjelp til ikke å ringeakte dette:

L: For Kirkens ledere,
at de sannferdig og klokt
må fremme respekten for hellige tider og steder.

L: For det borgerlige samfunn,
at det også må la sin virksomhet preges av budskapet
Kirken vil forkynne med sine festdager og botsdager.

L: For dem som opplever ringeakt fra sine nærmeste
når de forsøker å være tro mot Gud og hans Kirke,
at de må finne trøst hos Jesus Kristus.

L: Om respekt for Guds hus og alt hellig hos oss,
oss og våre medmennesker til velsignelse.

Himmelske Far,
da din Sønn trådte frem i verden,
ble han ringeaktet av sin nærmeste,
gi oss å respektere det som er hellig.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.