17. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U17.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 26,1–9

Kort tid efter at Jojakim, sønn av Josjia, var blitt konge i Juda, kom dette ord fra Herren: Så sier Herren:

Still deg i forgården til Herrens hus og tal til folket fra alle byene i Juda, som kommer dit for å tilbe. Si frem alt det jeg byr deg å tale til dem, og hold ikke tilbake et eneste ord! Kanskje vil de da alle høre og vende om fra sin onde ferd. Og så skal jeg endre mitt forsett og spare dem for den ulykke jeg har tenkt å sende over dem fordi de har båret seg så ille ad. Du skal si til dem: Så sier Herren: Dersom dere ikke vil adlyde meg og følge den lov jeg har lagt frem for dere, så dere hører på mine tjenere profetene, som jeg sender dere sent og tidlig - enda dere ikke vil høre, da gjør jeg med dette tempel som med Sjilo, og denne by gjør jeg til en forbannelse for alle folkeslag på jorden.

Prestene og profetene og hele folket hørte på Jeremia da han holdt denne talen i Herrens hus. Og da han hadde sagt frem alt det Herren hadde befalt ham å tale til hele folket, grep prestene og profetene og folkemengden ham og sa: «Du skal dø! Hvorfor har du spådd i Herrens navn og sagt: Det skal gå med dette hus som med Sjilo, og denne by skal bli øde og folketom?» Og hele folket samlet seg omkring Jeremia i Herrens hus.

Responsoriesalme

Sal 69(68),5.8-10.14

Omkved: Herre, hør meg ved din frelsende troskap.

Langt flere enn hårene på mitt hode
er de som hater meg uten grunn.
Mange er de som vil meg til livs,
som med urette står meg imot.

Hva jeg ikke har tatt,
det må jeg erstatte.
For din skyld tåler jeg spott,
mitt åsyn dekkes av skjendsel.

Fremmed er jeg for mine brødre,
for min mors sønner en ukjent.
Nidkjærhet for ditt hus har fortært meg,
forakten for deg faller over meg.

Jeg retter min bønn til deg,
se, nu er nådens tid.
Gud i din store miskunn,
hør meg i din frelsende troskap.

Evangelievers

Halleluja. Herrens ord blir stående i evighet. Og det er nettopp dette ord som er blitt dere forkynt i evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,54–58

På den tid kom Jesus til sin hjembygd og underviste folk i synagogen der, slik at de undret seg stort og sa: «Tro hvor han har denne visdommen fra, og denne undergjørende kraften? Det er da sønnen til tømmermannen? Og heter kanskje ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her blant oss alle sammen? Hvor kan han da ha alt dette fra?» Og de festet ingen lit til ham. Jesus sa da til dem: «Bare i sitt hjem og i sin hjembygd blir en profet ringeaktet slik.» Og på grunn av deres vantro var det ikke mange under han gjorde der.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I troskap mot Gud og hans Sønn feirer Kirken sine religiøse festdager og holder sine botsdager. La oss be om hjelp til ikke å ringeakte dette:

L: For Kirkens ledere,
at de sannferdig og klokt
må fremme respekten for hellige tider og steder.

L: For det borgerlige samfunn,
at det også må la sin virksomhet preges av budskapet
Kirken vil forkynne med sine festdager og botsdager.

L: For dem som opplever ringeakt fra sine nærmeste
når de forsøker å være tro mot Gud og hans Kirke,
at de må finne trøst hos Jesus Kristus.

L: Om respekt for Guds hus og alt hellig hos oss,
oss og våre medmennesker til velsignelse.

Himmelske Far,
da din Sønn trådte frem i verden,
ble han ringeaktet av sin nærmeste,
gi oss å respektere det som er hellig.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.