17. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U17.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

3 Mos 25,1.8–17

Herren talte til Moses på Sinaifjellet: «Du skal telle syv sabbatsår frem, syv ganger syv år, så tiden for de syv sabbatsårene blir 49 år. Og den tiende dagen i den syvende måned skal du blåse i horn; på soningsdagen skal dere la hornet lyde i hele landet. Dere skal holde det femtiende året hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, enhver til sin eiendom og sin ætt. Det femtiende året skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere ikke så, ikke høste det kornet som sår seg selv, og ikke plukke druene av ustelte vintrær. For det er et frigivelsesår; og dere skal holde det hellig. Dere skal spise av grøden på marken. I frigivelsesåret skal enhver få sin odelsjord tilbake. Når du selger jord til din landsmann eller kjøper jord av ham, skal dere ikke gjøre urett mot hverandre. Du skal betale ham, alt efter hvor mange år det er gått siden frigivelsesåret, og han skal sette prisen efter tallet på de år du kan høste grøden. Jo flere år det er igjen, jo større skal kjøpesummen være, og jo færre år, jo mindre kjøpesum. For det er et bestemt antall avlinger han selger deg. Dere skal ikke gjøre urett mot hverandre; men du skal frykte din Gud. For jeg er Herren, deres Gud.»

Responsoriesalme

Sal 67 (66)

Omkved: Lovsyng Herren, alle folk. Halleluja.

Gud være oss nådig og velsigne oss,
han la sitt åsyn lyse over oss.
Dine veier skal kjennes på jorden,
din frelse blant folkene.

Måtte folkene juble og synge,
for du dømmer jorden med rettferd.
Du styrer alle jordens folk.

Landet har gitt sin grøde,
Gud, vår Gud, har velsignet oss.
Gud velsigne oss,
all jorden frykte ham.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 14,1–12

På den tid kom ryktet om Jesus fyrst Herodes for øre. Og Herodes sa til sine hoffolk: «Dette må være Johannes Døperen! Nå er han stått opp fra de døde, og det er derfor han har denne mirakelkraften i seg!» Det var nemlig så at Herodes hadde latt Johannes arrestere, lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel; alt sammen på grunn av Herodias, som var gift med hans bror Filip. For Johannes hadde sagt til ham: «Henne har du ikke lov til å eie.» Herodes ville da latt ham henrette, men samtidig var han redd for folket, som holdt Johannes for en profet. Men en gang, da det var Herodes' fødselsdag, danset Herodias' datter for gjestene, og Herodes syntes så vel om det at han høytidelig svor å ville gi henne hva hun enn bad om. Da fikk moren henne til å si: «Bring meg Johannes Døperens hode hit på et fat!» Kongen ble ille ved. Men fordi han hadde svoret, og det i gjestenes nærvær, gav han efter for hennes ønske, og sendte folk med ordre om å halshugge Johannes i fengslet. Derefter ble Johannes' hode båret frem på et fat og gitt til piken, og hun bragte det til sin mor. Hans disipler kom og hentet liket og begravde det, og gikk så og fortalte det til Jesus.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! I historien har vi mange eksempler på menneskeforakt, men også på respekt for den menneskelige verdighet. La oss be om hjelp til å respektere hverandre:

L: For Kirken i dens kamp
for den menneskelige og personlige verdighet,
at den aldri må gå på akkord med det som er rett.

L: For våre politikere, påtalemyndigheter og domstoler,
at de må preges av Guds rettferdighet og kjærlighet.

L: For dem som lider nød
som følge av egen eller andres urett,
at de må oppleve utfrielse og jubel.

L: At vi med vårt liv må være gode eksempler
på respekt for det menneskelige.

Gode og barmhjertige Gud,
du som ufortjent skjenker oss din nåde,
gi oss storsinnet å vise hverandre den samme gunst.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Musikkforslag