18. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U18.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

Lesning

4 Mos 11,4b–15

I de dager begynte israelittene å jamre seg: «Å, om vi kunne få spise kjøtt!» sa de. «Vi minnes fisken som vi spiste i Egypt, og som vi fikk for ingenting. Vi minnes agurkene, melonene og purren, rødløken og hvitløken. Nå svir det i brystet, for vi mangler alt. Vi ser ikke annet enn manna.»

Mannaen lignet korianderfrø og så ut som bedola-kvae. Folk løp omkring og sanket manna. De malte den på håndkvern eller støtte den i morter. Så kokte de den i en gryte og laget kaker av den. Det smakte som oljekaker. Når duggen falt over leiren om natten, falt mannaen sammen med den.

Moses hørte at folk jamret seg ved inngangen til sine telt, i den ene familien efter den andre. Da flammet Herrens vrede opp, og Moses syntes at det var ille. Han sa til Herren: Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrden å sørge for hele dette folket? Er det jeg som har født hele dette folket, siden du byr meg å ta det ved barmen, likesom en amme tar et spedbarn, og bærer det til det land som du lovet deres fedre? Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket, når de jamrer seg og sier til meg: «La oss få kjøtt å spise!» Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for meg. Vil du lage det slik for meg, så la meg heller dø med én gang. Hvis du har godvilje for meg, så la meg slippe å oppleve det som blir min ulykke.

Responsoriesalme

Sal 81 (80)

Omkved: Juble av glede for Gud, vår styrke, rop med fryd for Jakobs Gud.

Mitt folk har ikke hørt min røst.
Israel har ikke villet lyde meg.
Så lot jeg dem fare, forherdet som de var,
og de fulgte sine egne planer.

Om bare mitt folk ville høre meg,
og Israel vandre på mine veier.
På et øyeblikk ville jeg slå deres fiender
og vende min hånd imot det folk som kuer dem.

De som hater Herren skulle hykle for ham,
men deres ulykkestid skulle aldri ta ende.
Mitt folk ville jeg nære med fineste hvete
og mette det med honning fra klippen.

Evangelievers

Halleluja. Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds munn. Halleluja.

Evangelium

Matt 14,13–21

På den tid fikk Jesus høre at Johannes Døperen var død. Da drog han i båt over til et ensomt sted, der han kunne være for seg selv. Men folket i byene der fikk høre det og fulgte efter til fots. Så da han gikk fra borde, var det en stor mengde folk å se. Grepet av en hjertens medynk gav han seg da til å lege de syke blant dem.

Men da det var blitt aften, gikk disiplene til ham og sa: «Stedet her er øde, og det er for lengst på tide å spise kvelds. La nå folket dra avsted, så de kan komme seg hen i landsbyene og kjøpe seg mat.» Men Jesus svarte: «De behøver ikke gå herfra; dere kan selv gi dem mat.» Men de svarer: «Vi har ikke annet her enn fem brød og to fisker.» Han sier da: «Bring det hit til meg.» Så bød han mengden sette seg ned i gresset, tok de fem brødene og de to fiskene, og med blikket løftet mot himmelen fremsa han velsignelsen. Derefter brøt han brødet i stykker og gav dem til disiplene, som igjen delte dem ut til mengden. Alle fikk spise seg mette, og det som var til overs av stykkene samlet de inn, tolv fulle kurver. Da var det omkring fem tusen mann, foruten kvinner og barn, som hadde holdt måltid der.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Fra Herren kommer den mat vi trenger for å leve. La oss be om et sant forhold til vår Herre og Frelser:

L: For Kirken i hele verden,
at den må lære menneskene å ta imot den gode føde
med takk og pris til Herren,
og å dele med dem som har for lite å spise.

L: For de myndigheter som har ansvaret
for dyrkning, foredling og distribusjon
av maten vi trenger for å leve vel.

L: For dem som sulter og gråter
fordi de har for lite eller for dårlig mat.

L: Om at vi som spiser ved Herrens bord,
ikke må glemme ham når vi går til vårt jordiske bord.

Allmektige, evige Gud,
deg tilhører hele verden.
Hjelp oss uforfalsket å ta imot budskapet
om hva du gjør for oss og sier til oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.