18. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U18.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 28,1–17

I det år, i den første tiden efter at Sidkia var blitt konge i Juda, i det fjerde år, den femte måned, talte profeten Hananja, Assurs sønn, fra Gibeon til meg i Herrens hus, mens prestene og hele folkemengden hørte på. Han sa: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg bryter babylonerkongens åk. Før to år er omme, fører jeg tilbake til dette sted alle de kar fra Herrens hus som babylonerkongen Nebukadnesar tok med seg herfra til Babylon. Judakongen Jekonja, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra Juda som kom til Babylonia, vil jeg føre tilbake til dette sted, lyder ordet fra Herren; for jeg bryter babylonerkongens åk.

Profeten Jeremia svarte da profeten Hananja, mens prestene og hele folkemengden som stod i Herrens hus, hørte på: «Ja, sannelig, måtte Herren gjøre dette! Måtte Herren la din profeti gå i oppfyllelse og la tempelkarene og alle de bortførte komme tilbake til dette sted fra Babylonia. Men hør nå dette ord som jeg taler til deg og til hele folkemengden. De profetene som opptrådte før deg og meg, helt fra gamle dager, spådde krig, ulykke og pest for mektige land og store riker. Men når en profet spår fred og lykke, og det går som han har sagt, da kan en vite at han virkelig er sendt av Herren.»

Da tok profeten Hananja åket av Jeremias nakke og brøt det i stykker. Og Hananja sa, mens hele folkemengden hørte på: «Så sier Herren: Slik vil jeg bryte babylonerkongen Nebukadnesars åk før to år er omme, og ta det bort fra alle folks nakke.» Da gikk profeten Jeremia sin vei.

Men efter at profeten Hananja hadde tatt åket fra Jeremias nakke og brutt det i stykker, kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så: Gå og tal til Hananja. Så sier Herren: Du har brutt i stykker åkstenger av tre. Men du skal lage stenger av jern isteden. For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Et åk av jern legger jeg over nakken på alle disse folkeslag, for at de skal tjene babylonerkongen Nebukadnesar og trelle under ham. Selv villdyrene i marken overgir jeg til ham.

Da sa profeten Jeremia til profeten Hananja: «Hør, Hananja, du er ikke sendt av Herren. Og du har fått dette folk til å stole på løgn. Derfor sier Herren: Nå sender jeg deg, men bort fra jorden. Allerede i år skal du dø, fordi du forkynte frafall fra Herren.» Og profeten Hananja døde samme år, i den syvende måned.

Responsoriesalme

Sal 119 (118)

Omkved: Herre, lær meg din viljes bud.

Før meg bort fra løgnens veier,
la din lov være min nåde.
Ta ikke sannhetens ord fra min munn,
for jeg håper på ditt ord.

La dem vende seg til meg de som frykter deg,
som holder dine bud.
La meg helhjertet følge din lov,
da skal jeg ikke bli til skamme.

De gudløse ligger i bakhold for å ødelegge meg,
men jeg tenker over dine bud.
Jeg viker ikke fra dine lovbud,
for du har opplyst meg.

Evangelievers

Halleluja. Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds munn. Halleluja.

Evangelium

Matt 14,13–21

På den tid fikk Jesus høre at Johannes Døperen var død. Da drog han i båt over til et ensomt sted, der han kunne være for seg selv. Men folket i byene der fikk høre det og fulgte efter til fots. Så da han gikk fra borde, var det en stor mengde folk å se. Grepet av en hjertens medynk gav han seg da til å lege de syke blant dem.

Men da det var blitt aften, gikk disiplene til ham og sa: «Stedet her er øde, og det er for lengst på tide å spise kvelds. La nå folket dra avsted, så de kan komme seg hen i landsbyene og kjøpe seg mat.» Men Jesus svarte: «De behøver ikke gå herfra; dere kan selv gi dem mat.» Men de svarer: «Vi har ikke annet her enn fem brød og to fisker.» Han sier da: «Bring det hit til meg.» Så bød han mengden sette seg ned i gresset, tok de fem brødene og de to fiskene, og med blikket løftet mot himmelen fremsa han velsignelsen. Derefter brøt han brødet i stykker og gav dem til disiplene, som igjen delte dem ut til mengden. Alle fikk spise seg mette, og det som var til overs av stykkene samlet de inn, tolv fulle kurver. Da var det omkring fem tusen mann, foruten kvinner og barn, som hadde holdt måltid der.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Fra Herren kommer den mat vi trenger for å leve. La oss be om et sant forhold til vår Herre og Frelser:

L: For Kirken i hele verden,
at den må lære menneskene å ta imot den gode føde
med takk og pris til Herren,
og å dele med dem som har for lite å spise.

L: For de myndigheter som har ansvaret
for dyrkning, foredling og distribusjon
av maten vi trenger for å leve vel.

L: For dem som sulter og gråter
fordi de har for lite eller for dårlig mat.

L: Om at vi som spiser ved Herrens bord,
ikke må glemme ham når vi går til vårt jordiske bord.

Allmektige, evige Gud,
deg tilhører hele verden.
Hjelp oss uforfalsket å ta imot budskapet
om hva du gjør for oss og sier til oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.