18. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U18.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 31,1–7

På den tid, lyder ordet fra Herren, vil jeg være Gud for alle Israels ætter, og de skal være mitt folk.

Så sier Herren: Det folk som slapp unna sverdet, har funnet nåde i ødemarken. Israel skal dra av sted og finne ro. Langt bortefra viste Herren seg for dem: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min godhet mot deg vare ved. Enda en gang vil jeg bygge deg, ja, du skal bygges opp igjen, Israel, du unge jomfru. Igjen skal du pryde deg med håndtrommer og gå ut i dansen med de glade. Igjen skal du plante vingårder på fjellene i Samaria, og de som planter, skal selv nyte frukten. Ja, det kommer en dag da vaktmenn skal rope på Efraimfjellet: Kom, la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud.

Så sier Herren: Bryt ut i jubel og glede over Jakob, og rop av fryd over høvdingen blant folkene! La lovsangen lyde og si: «Herren har frelst sitt folk, det som er igjen av Israel.»

Responsoriesalme

Jer 31

Omkved: Jeg skal mette mitt folk med velsignelse.

Hør Herrens ord, alle folk,
forkynn det for de fjerne øer:
«Han som spredte Israel, samler det,
han vokter det som hyrden sin hjord.»

For Herren har løskjøpt Jakob,
fridd ham av den hånd som var ham for sterk.
De kommer til Sions fjell med gledesrop,
de strømmer sammen for å motta Herrens gaver.

Unge piker fryder seg i dansen,
gamle og unge jubler sammen.
Jeg vil vende deres klage til fryd -
trøste og glede dem efter deres strev.

Evangelievers

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss - Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Matt 15,21–28

På den tid drog Jesus ned mot landet omkring Tyros og Sidon. Da var det en kananeerkvinne der fra egnen, som nærmet seg og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha miskunn med meg! Min datter er så ille plaget av demoner!» Men han svarte henne ikke med et ord. Da gikk disiplene til ham og bad: «Bli ferdig med henne, for hun fortsetter å rope efter oss!» Men Jesus svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn Israels bortkomne får.» Da kom hun og kastet seg ned for ham, og gjentok: «Herre, hjelp meg.» Han svarte: «Det er ikke rett å ta maten fra barna og kaste den for hvalpene.» «Ja, men herre,» sa hun da, «selv hvalpene får spise de smulene som faller fra deres herres bord.» Da svarte Jesus henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk i samme stund.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Tillit til Gud innebærer at vi utålmodig ber om hans barmhjertighet, men tålmodig venter på at han skal oppfylle løftene sine. La oss be:

L: For Kirkens forkynnelse av Guds løfter,
at forkynnelsen må gi tålmod og utholdenhet.

L: Om at statslederne våre må være snare
til å vende seg til Gud i bønn,
og ikke tro at de selv har all makt i verden.

L: At sykdom og andre ulykker
må føre oss nærmere og ikke lenger bort fra Gud.

L: At hellig utålmodighet må prege oss
i vår venting på Guds miskunn.

Gode Gud, himmelske Far,
du som oppfyller det du har lovet,
kom oss til hjelp i vår nød og bevar oss fra synd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.