18. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U18.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

Lesning

5 Mos 4,32–40

Moses talte til folket og sa: Spør om de svunne dager, som var lenge før din tid, helt fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene ende av himmelen til den annen:

Har det hendt noe så stort som dette, har noen hørt noe slikt? Har et folk hørt Gud tale ut av ilden, slik som du hørte, og enda blitt i live? Eller har noen gud prøvd å komme og ta seg et folk og føre det bort fra et annet folk ved prøvelser og tegn, ved undere og krig, med sterk hånd og utstrakt arm og store, gruvekkende gjerninger? Alt dette har du sett at Herren deres Gud gjorde for dere i Egypt. Du fikk se det for at du skulle vite at Herren er Gud, han og ingen annen. Fra himmelen lot han deg høre sin røst, fordi han ville rettlede deg. På jorden lot han deg se sin store ild, og du hørte hans ord ut av ilden. Fordi han elsket dine forfedre og utvalgte deres efterkommere, har han selv ført deg ut av Egypt med sin store kraft. For din skyld drev han ut folkeslag som var større og sterkere enn du, førte deg inn i deres land og gav deg det til eiendom, slik som det er i dag. Så skal du nå vite og legge deg på sinne at Herren er Gud, både oppe i himmelen og nede på jorden, han og ingen annen. Du skal holde hans forskrifter og bud som jeg gir deg i dag, så det kan gå godt for deg og dine sønner efter deg, og du kan leve lenge i det land Herren din Gud gir deg for all fremtid.

Responsoriesalme

Sal 77(76),12-13.14-15.16+21

Omkved: Du er Herren som gjør underverk.

Jeg mintes Herrens verk,
jeg skal huske dine fordums under.
Jeg tenkte på all din gjerning og grundet på dine verker.

Gud, din vei er hellig, hvilken gud er stor som vår?
Du er den Gud som gjør under.
Du åpenbarte din kraft for folkene.

Ved din arm har du gjenløst ditt folk,
sønner av Jakob og Josef.
Du førte ditt folk som en hjord ved Moses' og Arons hånd.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 16,24–28

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal finne det igjen. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans eget liv? For hva skal en mann kunne gi i vederlag for sitt liv?

Ja, Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet og omgitt av sine engler, og da skal han 'gjengjelde enhver efter hans verk'. Og tro meg på mitt ord: Det er noen av dem som her står, som ikke skal smake døden, før de har sett Menneskesønnen komme med sitt rike.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære Kristi disipler! Om oss har Jesus sagt at den som vil følge ham, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge etter ham. La oss be om hjelp til dette:

L: For alt Guds folk,
om villighet til å tåle martyriet for Jesus,
han som for vår skyld bar sitt kors til Golgata.

L: For dem som besitter politisk eller økonomisk makt,
at de ikke må forakte Kristi kors,
men selv ta opp korset og følge ham etter.

L: For våre brødre og søstre som strever under sitt kors,
at de må finne trøst i fellesskapet med Jesus
og være til trøst for oss.

L: Om større offervilje i vår menighet (vårt fellesskap)
for Jesu, vår Herres skyld.

Himmelske Far,
i din herlighet skal Menneskesønnen komme,
og han skal gjengjelde enhver etter hans verk.
Hellige du vårt verk.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag