19. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U19.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

5 Mos 10,12–22

Moses talte til folket og sa: Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og at du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg godt.

Se, himmelen, den høyeste himmel, og jorden og alt som er på den, tilhører Herren din Gud! Men det var bare dine fedre Herren bandt seg til i kjærlighet. Og dere som er deres efterkommere, utvalgte han fremfor alle andre folkeslag, slik som vi ser det i dag. Omskjær nå deres hjerter og vær ikke lenger så stivnakkede! For Herren deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og fryktinngytende Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser. Han hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytteren, så han gir ham mat og klær. Derfor skal også dere elske innflytteren, for dere var selv innflyttere i Egypt.

Herren din Gud skal du frykte. Ham skal du tjene og holde fast ved, og ved hans navn skal du sverge. Han er din ære, han er din Gud, som har gjort disse store og skremmende gjerninger for deg, som du har sett med egne øyne. Dine fedre var sytti i tallet da de drog ned til Egypt. Men nå har Herren gjort deg like tallrik som stjernene på himmelen.

Responsoriesalme

Sal 147

Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem, Sion pris din Gud.

Lovsyng Herren, Jerusalem,
Sion pris din Gud.
Han gjør dine dørstokker faste
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han gir fred på dine landemerker,
med beste hvete metter han deg.
Han sender sitt bud til jorden,
hastig løper hans ord.

Han forkynte sitt ord for Jakob,
gav Israel sine bud og dommer.
Slik gjorde han ikke mot andre folk,
dem gav han ingen lovbud.

Evangelievers

Halleluja. Gud har kalt oss gjennom evangeliet til å få vår Herre Jesu Kristi herlighet i eie. Halleluja.

Evangelium

Matt 17,22–27

En gang Jesus og disiplene var samlet i Galilea, sa han til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender og bli slått ihjel, men tre dager efter skal han bli oppvakt fra de døde.» Dette fylte dem med dyp sorg og uro.

Da de var vendt tilbake til Kafarnaum, kom oppkreverne av tempelskatten til Peter og spurte: «Betaler ikke deres mester tempelskatten?» Han svarte: «Jovisst.» Så gikk han hjem; men før han fikk sagt noe, spurte Jesus: «Hva mener du, Simon, - kongene her på jorden, hvem er det de krever skatter og avgifter av? Av sine egne, eller av de fremmede?» «Av de fremmede,» svarte Peter. «Så går altså deres egne fri,» sa Jesus. «Men for at vi ikke skal utfordre dem, kan du gå ned til sjøen og kaste ut et snøre. Så skal du ta den første fisken du får og åpne munnen på den; der finner du en statera. Den tar du og gir dem for deg og meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Som Herren selv hadde forutsagt, ble han overgitt i menneskers hender, slått i hjel, og tre dager senere oppvakt fra de døde. La oss vende oss til ham med et «Kyrie eleison»:

L: For alle som bekjenner og forkynner den kristne tro,
at de må fastholde Herrens fornedrelse og herlighet.

L: For dem som har ansvaret for skatter og avgifter,
at de må preges av ham som er rettferdig og barmhjertig.

L: For de farløse, enkene og innflytterne,
om hjelp fra ham som led og ble oppreist.

L: For oss i vårt møte med de verdslige myndigheter,
at vi må søke fred,
og ikke føre spott over Herrens navn.

Himmelske Far, herlighets Herre,
du som er vår ære og vår Gud
og som vakte din Sønn opp fra de døde,
gi oss å leve i et rett og sant forhold til ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.