19. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U19.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

5 Mos 31,1–8

Moses gikk og talte de ord Herren hadde sagt ham, til hele Israel. Så sa han til dem: Jeg er nå 120 år gammel. Jeg kan ikke lenger gå ut og inn som før. Og Herren har sagt til meg: «Du skal ikke komme over Jordan.» Herren din Gud vil selv gå foran deg. Han vil utrydde disse folkeslagene for deg, så du kan ta landet fra dem. Siden skal Josva gå foran deg slik som Herren har sagt. Så vil Herren gjøre det samme med folkene som han gjorde med amorittenes konger Sihon og Og og deres land, da han utryddet dem. Herren vil overgi dem til dere, og dere skal i ett og alt gjøre med dem slik som jeg har befalt dere. Vær modige og sterke! Frykt ikke, og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke.

Så kalte Moses Josva til seg og sa til ham mens alle israelittene hørte på: Vær modig og sterk! For du skal føre folket inn i det land som Herren med ed lovet å gi deres fedre, og skifte det mellom dem. Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Frykt ikke og mist ikke motet!

Responsoriesalme

5 Mos 32,3-4ab. 7. 8. 9+12

Omkved: Herrens del er hans folk.

Jeg vil påkalle Herrens navn,
opphøye vår Gud
og gi ham ære.
Herrens verk er fullkomment.

Tenk på fordums dager,
alle de år som gikk.
Spør din far og han skal svare,
lytt til de gamles tale.

Da den høyeste gav folkene deres arv,
delte jorden mellom dem,
satte han deres landemerker
efter tallet på Israels sønner.

For Herrens del er hans folk,
Jakob er hans arvelodd.
Herren alene er hans fører,
det er ingen annen gud ved hans side.

Evangelievers

Halleluja. Ta mitt åk på dere, sier Herren, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn. Halleluja.

Evangelium

Matt 18,1–5.10–14

På den tid kom disiplene hen til Jesus og spurte: «Hvem er egentlig den største i himlenes rike?» Da kalte Jesus til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, det skal dere vite: Uten at dere vender om og blir barna lik, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. Så den største i himlenes rike, det er den som gjør seg like ringe som denne vesle her.»

«Den som tar imot et barn som dette her, i mitt navn, han tar imot meg. Vokt dere for å se ned på en av disse små. For dere skal vite, at de i himmelen har sine engler, som alltid har adgang til min himmelske Far.» «Hva mener dere, - om en mann eier hundre sauer, og en av dem går seg bort: Lar han ikke da de niognitti bli tilbake oppe i fjellet, for å gi seg på leting efter den ene som er blitt borte? Og skjer det så at han finner den igjen, da er én ting viss: At han blir mere glad for denne ene, enn for de niognitti som ikke var gått vill. - Og på samme måte er det med den Far dere selv har i himlene: Heller ikke han vil se en eneste av sine små gå tapt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I ord og gjerning viste Jesus at Gud bryr seg om den enkelte og minste iblant oss. La oss vende oss til Kristus med påkallelse og bønn for de minste av våre medmennesker:

L: Om at de mange barn som døpes,
må forbli hos Kristus når de vokser opp.
La oss påkalle ham som tok barna som forbilde.

L: For våre politikere og barnevernsmyndigheter,
om vilje og evne til å ta seg av de svakeste.
La oss påkalle ham som ble et lite barn.

L: For foreldreløse, ensomme og forlatte barn,
at de må få en bedre fremtid.
La oss påkalle ham som på korset opplevde ensomhet.

L: For dem som arbeider for barn og unge i vår menighet,
om frimodighet, dyktighet og utholdenhet.
La oss påkalle ham som elsker barna.

Himmelske Far,
du som sender oss ditt ord,
la dette ord gi oss rett omsorg
for de minste iblant oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.