19. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U19.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Jos 24,14–29

I de dager talte Josva til folket og sa: «Frykt da Herren og tjen ham ærlig og trofast! Skill dere av med de gudene som deres fedre dyrket på den andre siden av Storelven og i Egypt, og tjen Herren! Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som deres fedre dyrket på den andre siden av Storelven, eller gudene til amorittene, som eide det landet dere nå bor i! Men jeg og min ætt, vi vil tjene Herren.»

Da svarte folket: «Det skal aldri skje at vi faller fra Herren og tjener fremmede guder! For det var Herren vår Gud som førte oss og våre fedre opp fra Egypt, fra trellehuset. Han gjorde disse store tegn for våre øyne, holdt sin hånd over oss på hele vår ferd og vernet oss blant alle de folkeslag vi måtte forbi. Det var Herren som drev bort for oss amorittene og alle de andre folkene, som bodde her i landet. Også vi vil tjene Herren; for han er vår Gud.»

Josva sa til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke vil tilgi deres overtredelser og synder. Faller dere fra Herren og dyrker fremmede guder, så vil han vende seg bort fra dere, føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, til tross for alt godt han før har gjort mot dere.» Men folket svarte: «Nei, Herren vil vi tjene.» Da sa Josva til folket: «Så er dere vidner mot dere selv på at dere har valgt Herren og vil tjene ham.» «Ja, vi er vidner,» svarte de. Josva sa: «Få da bort de fremmede gudene som dere har hos dere, og bøy hjertet til Herren, Israels Gud!» «Ja,» svarte folket, «Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.»

Den dag sluttet Josva en pakt med folket i Sikem og satte lov og rett for dem. Han skrev opp disse ordene i Guds lovbok. Så tok han en stor sten og reiste den under det eketreet som står på Herrens hellige sted. «Denne stenen,» sa Josva til hele folket, «skal være vidne mot oss, for den har hørt hvert ord som Herren har talt med oss. Og den skal vidne mot dere, så dere ikke fornekter deres Gud.»

Så lot Josva folket fare hver til sitt. En tid efter dette døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, 110 år gammel.

Responsoriesalme

Sal 16(15),1-2a+5.7-8.11

Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Vern meg, min Gud, jeg håper på deg.
Jeg sier til Herren:
«Du er min Gud og mitt eneste gode.»
Herren er min arvedel, mitt beger.

Min arv ligger trygt i dine hender.
Jeg priser Herren for hans råd,
for manende ord i mitt hjerte om natten.
Herren har jeg alltid for øye.

Med ham ved min høyre står jeg trygt.
Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 19,13–15

På den tid kom folk frem til Jesus med små barn, for at han skulle legge sine hender på dem og be for dem. Men disiplene avviste dem barskt. Da sa Jesus: «Slipp barna frem, og la dem komme til meg; himlenes rike tilhører nettopp slike som dem!» Så la han hendene på dem og gikk videre.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Alt mens vi er barn, slutter Gud pakt med oss i dåpen. La oss be om nåde til å forbli hos ham:

L: For alle døpte barn,
at de når de vokser til,
selv må velge ham som de i dåpen er blitt ett med.

L: For statsledere og andre med stor makt
som Herren en gang har rørt ved,
at de må huske eget ansvar overfor Gud
og gjøre bruk av velsignelsen de har mottatt.

L: For døpte barn som lider
som følge av dårlig eller ingen katekese.

L: For vår menighet og våre familier,
om hjelp og nåde til det kateketiske arbeid.

Nådige Gud, himmelske Far,
din Sønn la hendene på de små.
Se i nåde til alle barn vi gir del i din nåde.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag