2. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U2.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

Lesning

1 Sam 18,6–9;19,1–7

I de dager, da de kom hjem, hendte det da David vendte tilbake efter at han hadde felt filisteren, at kvinnene gikk ut fra alle byene i Israel for å møte kong Saul med sang og dans, med trommer, gledesrop og spill. Og mens de spilte og danset, sang de: «Saul felte tusener, men David felte titusener». Da ble Saul brennende harm. Han mislikte dette vers og sa: «De gir David æren for titusener, men meg bare for tusener. Nå mangler det bare at han får kongedømmet». Fra den dagen så Saul skjevt til David.

En gang talte Saul med sin sønn Jonatan og med alle sine menn for å få David drept. Men Jonatan, Sauls sønn, holdt meget av David. Derfor fortalte han dette til David og sa: «Min far Saul tenker på å drepe deg. Ta deg i vare i morgen tidlig! Finn deg et skjulested og gjem deg der! Så vil jeg gå ut på marken hvor du er, og stå ved siden av far. Jeg vil tale med ham om deg, og merker jeg noe, skal jeg si deg det». Jonatan talte Davids sak hos sin far Saul. Han sa: «Kongen må ikke gjøre urett mot sin tjener David; for han har ikke gjort urett mot deg. Det han har gjort, har snarere vært til stort gavn for deg. Han satte livet på spill og felte filisteren, og Herren lot hele Israel vinne en stor seier. Du så det selv og gledet deg. Hvorfor vil du da gjøre synd mot en uskyldig mann og drepe David uten grunn?» Saul hørte på Jonatan og svor: «Så sant Herren lever, han skal ikke miste livet!» Da ropte Jonatan på David og fortalte ham alt sammen. Jonatan førte David frem for Saul, og David ble hos ham som før.

Responsoriesalme

Sal 55 (56)

Omkved: Jeg setter min lit til Gud og frykter intet

Vær meg nådig Gud, folk vil meg til livs,
de trenger seg inn på meg hele dagen.
Mine motstandere plager meg hele tiden
mange er de som angriper meg.

Du har sett min skuffelse,
mine tårer er gjemt i din lærsekk;
står de ikke i din bok?
Derfor må mine fiender vike den dag jeg roper.

Ett vet jeg: at Gud er for meg.
Til Herren hvis ord jeg priser,
til Gud setter jeg min lit og frykter intet.
Hva kan mennesker gjøre meg?

Jeg må innfri de løfter jeg ga deg, Gud.
Jeg bringer mitt takkoffer frem for deg.

Evangelievers

Halleluja. Vår Frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Mark 3,7–12

På den tid trakk Jesus seg unna ned mot sjøen, sammen med disiplene. Men en stor mengde folk fra hele Galilea fulgte dem. Det kom også folk fra Judea og Jerusalem, fra Idumea og Transjordan og fra landet omkring Tyros og Sidon, en stor mengde, som hadde hørt om alt han gjorde. Da bad han disiplene alltid å holde en båt klar, for det tilfelle at trengselen om ham ble altfor stor. Han helbredet nemlig mange, slik at alle som led av en eller annen plage, trengte seg inn på ham for å få røre ved ham. Og de vanhellige åndene, så snart de så ham, falt ned for ham og ropte at han var Guds sønn. Men han bød dem i strenge ordelag at de ikke skulle røbe hvem han var.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre i Kristus! Jesus Kristus som en gang virket i Galilea, er nå vår evige forbeder hos Gud i himmelen. La oss i tillit til vår store yppersteprest be til Gud:

L: Om at vi – likesom Jesus –
må yte hjelp til dem som lider,
spesielt til dem som blir forfulgt.

L: For våre politikere og for politiet,
at de må verne alle forfulgte og lidende.

L: For de lidende iblant oss,
at de må se at Kristus fremdeles hjelper.

L: For oss i denne menighet (dette felleskap),
at vi må utvikle dypt og nært menneskelig vennskap.

L: Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.

Himmelske Far,
du som har sendt oss din Sønn, Jesus Kristus,
gi at vi her på jorden må se noe av
hans storhet, herlighet og godhet mot oss.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig å feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.