20. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U20.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Dom 2,11–19

I de dager gjorde israelittene det som var Herren imot, og dyrket Ba'algudene. De vendte seg bort fra Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut fra Egypt, og holdt seg til andre guder, guder som folkene omkring dem dyrket. Israelittene tilbad dem og vakte Herrens harme. De vendte seg bort fra Herren og dyrket Ba'al og Astartebildene. Da ble Herren brennende harm på Israel og gav dem i hendene på røvere som herjet dem. Han overgav dem i deres fienders hånd, de som bodde rundt omkring dem; de greide ikke lenger å stå seg mot fiendene. Hver gang de drog ut i krig, var Herrens hånd imot dem. Da gikk det dem ille, slik som Herren hadde sagt, og som Herren hadde svoret, og de kom i stor nød.

Da oppreiste Herren dommere, som reddet dem fra røverne. Men de ville ikke høre på sine dommere heller. Troløse som de var, holdt de seg til andre guder og tilbad dem. De bøyde snart av fra den vei fedrene hadde fulgt. For fedrene adlød Herrens bud, men det gjorde ikke de. Hver gang Herren oppreiste en dommer for dem, var Herren med ham og berget dem fra fiendene så lenge dommeren levde. For Herren hadde medlidenhet med dem når de sukket og stønnet fordi de ble plaget og kuet. Men så snart dommeren var død, falt de fra igjen og bar seg verre ad enn fedrene. De holdt seg til andre guder og dyrket dem og tilbad dem. De gav ikke opp sine onde gjerninger og sin trassige ferd.

Responsoriesalme

Sal 106 (105)

Omkved: Kom oss i hu, Herre, for du elsker ditt folk.

De utslettet ikke folkene
slik Herren hadde befalt dem.
De blandet seg med andre folk
og lærte å gjøre som de.

De tjente deres guder
som ble en snare for dem.
De ofret sine sønner og døtre
til onde makter.

De ble urene ved sin gjerning,
ved sin adferd ble de Herren utro.
Da ble Herren harm på sitt folk,
han fikk avsky for sin eiendom.

Gang på gang reddet han dem,
men de trosset ham i sin ondskap.
Herren så til dem i nøden
da han hørte deres rop.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike er deres. Halleluja.

Evangelium

Matt 19,16–22

På den tid var det en som kom til Jesus og spurte: «Mester, hva godt må jeg gjøre for å oppnå det evige liv?» Jesus svarte: «Hvorfor spør du meg om det gode? En er den Gode. Men vil du virkelig gå inn til Livet, så hold budene.» Den annen spurte: «Hvilke bud?» Og Jesus svarte: «Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke avlegge falsk vidnesbyrd, du skal hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv.» Den unge mannen sier: «Alt dette har jeg overholdt. Hva er det da som mangler?» Da svarte Jesus: «Vil du være fullkommen, da gå bort og selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, - så får du en skatt i himlene. Og kom så og følg meg.» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort - for han var meget rik.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus kaller oss til etterfølgelse. La oss be om hjelp til å følge kallet:

L: For alle brødre og søstre
som har solgt alt de eide for å følge Kristus.
La oss påkalle ham som ble fattig for vår skyld.

L: For dem som har makt og innflytelse i samfunnet,
at de må sette sin ære i personlig å leve nøysomt.
La oss påkalle ham som kom for å tjene.

L: For dem som er blitt slaver under penger og eiendom.
La oss påkalle vår Frelser.

L: For ungdommene på dette sted som spør seg
om de skal følge et kloster- eller annet ordenskall.
La oss påkalle ham som viste vei til en skatt i himlene.

Himmelske Far,
du som har gitt oss budene og sendt oss din Sønn,
hjelp oss å finne vår vei til deg
og følge den uansett hva prisen måtte bli.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.