20. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U20.2.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Esek 28,1–10

Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneske, si til fyrsten av Tyrus: Så sier Herren Gud: Hovmodig er ditt hjerte, når du sier: «Jeg er en gud og sitter på et gudesete ute i havet.» Du er bare et menneske og ikke en gud, likevel føler du deg som en gud. Se, du er visere enn Daniel, det skjulte er ikke dunkelt for deg. Med visdom og vett har du skaffet deg rikdom; i dine skattkamre har du samlet gull og sølv. Med din store klokskap i handel øket du din rikdom; men rikdommen gjorde deg hovmodig. Derfor sier Herren Gud: Fordi du føler deg som en gud, se, derfor sender jeg imot deg fremmede, hensynsløse folkeslag. Til tross for din prektige visdom trekker de sverdet mot deg og vanhelliger deg i din strålende glans. De styrter deg ned i graven; midt i havet skal du dø, lik folk som blir slått i hjel. Vil du da si at du er en gud, ansikt til ansikt med dine drapsmenn? Du er ingen gud, men bare et menneske i dine banemenns vold. Som de uomskårne skal du dø ved fremmede menneskers hånd. For jeg har talt, sier Herren Gud.

Responsoriesalme

5 Mos 32

Omkved: Jeg bringer død, og jeg vekker til live.

Jeg tenkte: «Jeg skal knuse dem,
utslette deres minne blant folkene.»
Men jeg fryktet at fienden ville håne meg,
deres motstandere kunne mistyde det.

Da ville de si: «Det er vår hånd som er sterk;
det var ikke Herren som gjorde dette.»
De er folk uten visdom,
et folk uten vett og forstand.

Hvordan kan en mann forfølge tusen
og to slå ti tusen på flukt,
hvis ikke deres klippe har solgt dem,
hvis ikke Herren har prisgitt dem?

Dagen for deres undergang er nær,
og hastig kommer det som venter.
Herren vil sørge for at folket får sin rett
og miskunne seg over sine tjenere.

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde han dere rike. Halleluja.

Evangelium

Matt 19,23–30

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Sannelig, det blir ikke lett for en rik å komme inn i himlenes rike! Ja, jeg sier dere, at det er lettere for en kamel å komme seg gjennom et nåløye, enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte det, ble de ytterst forferdet og spurte: «Men hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og svarte: «Nei, det overgår hva mennesker kan makte; men for Gud er alt mulig.» Da tok Peter til orde og sa: «Men vi, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva får vi så igjen for det?» Jesus svarte: «Dette skal dere vite: Når tiden for verdens gjenfødelse kommer, når Menneskesønnen troner i sin herlighet - da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner, som dommere over Israels tolv stammer. Og hver og en som har forlatt sitt hjem, sine søsken, sin mor og far, sine barn eller sine marker for mitt navns skyld, - han skal få det mangedobbelt igjen, og det evige liv i eie. Men mange blant de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Herren har lovet lønn til alle som følger hans kall. La oss be om hjelp til utholdenhet:

L: Om at ordensfolk som holder på å miste motet,
igjen må finne kraft til utholdenhet og glede.

L: At samfunnsledere som prøver å opptre ærlig,
ikke av den grunn må miste innflytelse og fremtidshåp.

L: For dem som opplever at de er rammet av ulykker
fordi de følger Herren og hans ord.

L: For dem som er kalt til å tjene i Kirken her hos oss,
at de må oppleve vennskap, glede og velsignelse.

Himmelske Far, gode Gud,
du som kaller oss til etterfølgelse,
la oss få smake din velsignelse nå og i fremtiden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.