20. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U20.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Dom 9,6–15

I de dager kom alle menn i Sikem sammen og alle som var i byens borg. De gikk ut og gjorde Abimelek til konge, ved eketreet der minnestenene står i Sikem. Da Jotam fikk høre om dette, gikk han opp på toppen av fjellet Garisim. Der stod han og ropte høyt til dem: Hør på meg, dere menn i Sikem, så skal Gud høre på dere! Det hendte en gang at trærne ville salve en til konge over seg. De sa til oliventreet: «Du skal være konge over oss.» Men oliventreet svarte: «Skulle jeg gi avkall på oljen min som guder og mennesker ærer meg for, og gi meg til å svaie over skogen?»

Da sa trærne til fikentreet: «Kom du og vær konge over oss!» Fikentreet svarte: «Skulle jeg oppgi min søte og gode frukt og gi meg til å svaie over skogen?»

Så sa de til vintreet: «Kom du og vær konge over oss!» Vintreet svarte: «Skulle jeg oppgi min druesaft som gjør guder og mennesker glade, og gi meg til å svaie over skogen?»

Så sa alle trærne til tornebusken: «Kom du og vær konge over oss!» Tornebusken gav dem dette svar: «Dersom dere virkelig mener at dere vil salve meg til konge over dere, så kom og søk ly i min skygge. Hvis ikke, går det ild ut fra meg, og den skal fortære Libanons sedre.»

Responsoriesalme

Sal 21(20),2-3.4-5.6-7

Omkved: Herre, kongen fryder seg over din styrke.

Herre, kongen fryder seg over din styrke,
din frelse fyller ham med jublende glede.
Du har oppfylt hans hjertes ønske
og ikke avslått hans lebers bønn.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke,
du har satt en krone av gull på hans hode.
Han ba deg om liv, og du gav ham det,
en rekke av dager uten ende.

Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp,
med glans og prakt har du omgitt ham.
Du har satt ham til velsignelse for alle tider.
Du fyller ham med glede for ditt åsyn.

Evangelievers

Halleluja. Levende og aktivt er Guds ord; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Matt 20,1–16

På den tid fortalte Jesus denne lignelsen til disiplene sine: «Himlenes rike kan lignes med en husbond som gikk ut ved daggry for å hyre folk til å arbeide i en vinmark han eide. Han kom overens med dem om en denar om dagen, og sendte dem så ut i vinmarken. Midt på formiddagen gikk han ut igjen, og fikk se noen andre, som stod arbeidsløse på torvet; han sa da til dem: 'Gå dere også bort i vinmarken min, - og en rimelig betaling skal dere få.' Og de gikk. Også ved middagstid og på ny ut på eftermiddagen gikk han ut og gjorde likedan. En time før solnedgang gikk han enda en gang ut, og fremdeles var det noen som stod der. Han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å bestille noe?' De svarer: 'Fordi ingen har gitt oss arbeid.' Han sier da: 'Så gå dere også bort i vinmarken.' Da det nå var blitt kvelden, sier husbonden til forvalteren: 'Rop inn arbeidsfolkene og gi dem lønnen, men begynn med de siste og gå så videre til de første!' De som var kommet sent på eftermiddagen, kom frem og fikk hver en denar. Så da de første kom, tenkte de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Da de så det, begynte de å mukke høylydt mot husbonden: 'De som kom sist, har ikke arbeidet mer enn en time, og så setter du dem likt med oss, som har slitt i solsteken hele dagen!' Da vendte husbonden seg til en av dem og svarte: 'Min venn, jeg gjør deg ikke noen urett. Var det ikke en denar vi kom overens om? Så ta det som tilkommer deg, og gå hjem. Men om jeg ønsker å gi sistemann her like så meget som deg, - har jeg ikke lov til å gjøre hva jeg vil med det som er mitt? Eller skal min godhet gjøre deg ond?' - Og det er slik de siste skal bli de første, og de første de siste.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede medkristne! Vår Herre og Frelser er gitt all makt i himmel og på jord. La oss be om Herrens miskunn for alle som er kalt til å gjøre hans gjerning her i tiden:

L: For Kirkens hyrder og andre ledere,
at de må få nåde til å vokte hjorden med troskap.

L: For konger og andre herskere i samfunnet,
at de aldri må glemme sitt ansvar innfor Gud.

L: For dem som lider som følge av arbeidsledighet,
at de må bevare selvrespekten og ønsket om arbeid.

L: For oss som søker å tjene Herren på dette sted,
at vi aldri må glemme hans suverenitet.

Barmhjertige Gud,
du som lønner rettferdig og gir nåde i rikt monn,
vi ber om at din Sønn må lære oss å tjene rett.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.