20. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U20.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Rut 1,1.3–6.14b–16.22

På den tid da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en mann av sted fra Betlehem i Juda med sin hustru No'omi og sine to sønner. Han ville slå seg ned i Moab.

Efter en tid døde mannen, Elimelek, No'omis mann, og hun satt igjen med sine to sønner. De giftet seg med moabittiske kvinner - den ene het Orpa og den andre Rut - og ble boende der i omtrent ti år. Så døde de også, og No'omi satt igjen alene efter at sønnene og mannen var borte. Da brøt hun opp fra Moab med sine svigerdøtre og drog hjem igjen. For mens hun var i Moab, hadde hun hørt at Herren hadde tatt seg av sitt folk og gitt det brød. Men Rut ville ikke skilles fra henne. Da sa No'omi: «Du ser din svigerinne har vendt tilbake til sitt folk og sin gud. Snu du også, og følg henne!» Men Rut svarte: «Du skal ikke overtale meg til å skille lag med deg og dra hjem igjen. For dit du går, vil jeg gå, og der du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.»

Så kom da No'omi hjem igjen, og svigerdatteren, Rut fra Moab, var med henne da hun vendte tilbake fra Moab. De kom til Betlehem da bygghøsten tok til.

Responsoriesalme

Sal 146 (145)

Omkved: Lov Herren, min sjel. Eller:
Halleluja.

Salig den hvis hjelp er Jakobs Gud,
hvis håp står til Herren hans Gud,
han som skapte himmel og jord,
havet og alt de rommer.

Herrens troskap varer til evig tid.
Han gir de undertrykte rett og mat
til dem som hungrer.
Herren løser de fangne.

Herren åpner de blindes øyne,
han reiser den som er bøyet.
Herren verner den som er fremmed,
for enker og faderløse er han en støtte.

Herren elsker de rettferdiges vei,
de ugudelige fører han på blindvei.
Herren er konge for evig,
han er Sions Gud fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Herre, lær meg dine stier, la din sannhet lede meg. Halleluja.

Evangelium

Matt 22,34–40

På den tid fikk fariseerne høre at Jesus hadde bragt saddukeerne til taushet. Da samlet de seg om ham og en av dem, en lovkyndig, spurte for å prøve ham:

«Mester, hvilket er det største bud i Loven?»

Han svarte: «'Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn.' Dette er det første og største bud. Men det annet er det første likt: 'Du skal elske din neste som deg selv.' - På disse to budene hviler hele Loven, og Profetene med.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Herren sa at hele loven, og profetene med, hviler på de to kjærlighetsbud. La oss be om hjelp til å forstå Guds profetier rett og til å vise sann kristen kjærlighet:

L: Om at Guds og Davids Sønn som ble født i Betlehem
og som ble oppreist fra de døde tredje dag,
må fylle alle kristne med ekte kjærlighet til seg.

L: At kjærlighet må gjennomtrenge
det politiske liv og statsmaktene.

L: For alle som kjemper med død og bortgang,
at Guds kjærlighet må fylle dem med håp.

L: At ekte kjærlighet blant våre medmennesker
må være det viktigste tegn på at vi kaller oss kristne.

Barmhjertige Gud,
du som er hellig og kjærlig,
skjenk oss delaktighet i din hellighet og kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.