20. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U20.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Rut 2,1–3.8–11;4,13–17

Det var en slektning av No'omis mann som het Boas. Han var en velstående mann av Elimeleks ætt. En dag sa Rut, den moabittiske kvinnen, til No'omi: «La meg få gå ut på åkeren og sanke aks efter en som vil meg vel!» Hun svarte: «Ja, gå du, min datter!» Så gikk Rut av sted og sanket aks efter skurdfolket. Det traff seg slik at hun kom på åkeren som tilhørte Boas; han var av Elimeleks ætt. Boas sa til Rut: «Hør, min datter! Gå nå ikke og sank aks på noen annen åker. Gå ikke herfra, men hold deg til tjenestepikene mine! Se efter hvor skurdfolket arbeider på åkeren, og følg dem! Jeg vil si fra til karene at de ikke skal røre deg. Og blir du tørst, så gå bort til krukkene og drikk av vannet som folkene øser opp!» Da kastet hun seg ned, bøyde seg til jorden og sa til ham: «Hvorfor har jeg vunnet din godvilje, så du tar deg vennlig av meg, enda jeg er en fremmed?» Boas svarte: «De har fortalt meg alt det du har gjort mot din svigermor efter at mannen din døde. Du forlot din far og din mor og ditt fedreland og drog til et folk som du ikke kjente før.»

Boas tok Rut hjem til seg, og hun ble hans hustru. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til No'omi: «Lovet være Herren, som ikke lot deg mangle en løsningsmann i dag! Måtte denne sønnen bli navngjeten i Israel! Han skal gi deg ny kraft og sørge for deg i alderdommen. For din svigerdatter har født ham, hun som er så glad i deg, og som er mer for deg enn syv sønner.» Så tok No'omi gutten og la ham på sitt fang, og hun ble hans fostermor. Grannekonene gav ham navn og sa: «No'omi har fått en sønn!» De kalte ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som ble far til David.

Responsoriesalme

Sal 128 (127)

Omkved: Se, slik blir den mann velsignet, som frykter Herren.

Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyte,
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk inne i ditt hus.
Dine barn er som oljekvister omkring ditt bord.
Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion, la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

Evangelievers

Halleluja. Dere har bare én far - han som er i himlene. Og én er deres lærer, Kristus. Halleluja.

Evangelium

Matt 23,1–12

På den tid vendte Jesus seg både til mengden og til disiplene og sa: «På Mose stol sitter de lovkyndige og fariseerne. Følg derfor deres bud, og overhold deres forskrifter; men deres handlinger skal dere ikke efterligne. For de sier nok hva dere skal gjøre, men selv gjør de det ikke. De binder sammen tunge bører som de lesser på folks skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Og alle sine gode gjerninger gjør de for å bli lagt merke til av folk. De pranger med brede minnekapsler og store kvaster på sine kapper; de liker å få hedersplassen i gjestebud og sitte fremst i synagogene, og de vil gjerne at folk skal hilse dem på gaten og kalle dem mester.

Men dere skal ikke la dere kalle mester. For én er deres mester, og dere er alle brødre. Heller ikke skal dere kalle noen 'far' her på jorden, for dere har bare én far - han som er i himlene. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, og det er Messias. Blant dere skal den fremste være tjener for de andre; den som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Å følge Guds bud når budbærerne er dårlige forbilder, er vanskelig. La oss be om hjelp til likevel å se og gjøre det som er rett:

L: For kristne som sliter
med dårlige prester eller med andre dårlige ledere.

L: For alle i samfunnet
som er omgitt av korrupsjon og annet misbruk,
at de må finne den rette vei gjennom vanskelighetene.

L: For dem som skulle vise den rette vei,
men som selv er fanget av urettferdighet.

L: At vi må se og høre Guds vilje
og følge hans veier.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du gir dine løfter til de vanskeligstilte.
Hjelp oss i vår omgang med ditt ord,
og gi at ditt rike må ha fremgang og vekst.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.