21. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U21.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Lesning

2 Tess 3,6–10.16–18

Vi pålegger dere, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn, å holde dere på avstand fra enhver bror som fører et uordentlig liv, og ikke retter seg efter den overleverte lære, som dere mottok av oss. Dere vet jo på hvilken måte dere kan følge vårt eksempel. Det var ikke noe uordentlig liv vi førte hos dere, og ikke levde vi på andres bekostning, nei, vi slet og strevde med vårt arbeid natt og dag, for ikke å ligge noen av dere til byrde. Ikke slik å forstå at vi ikke kunne hatt rett til det; men det var for selv å være et eksempel dere kunne efterfølge. Så gav vi dere også det påbud, dengang vi var hos dere, at dersom noen ikke ville arbeide, skulle han heller ikke ha noe å leve av.

Og måtte så fredens Herre selv gi dere sin fred, til all tid og under alle forhold. Herren være med dere alle!

Hilsenen er skrevet med min, Paulus' hånd. Dette er kjennetegnet på alle brev fra meg, - slik er det jeg skriver. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle.

Responsoriesalme

Sal 128 (127)

Omkved: Salig er den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyde.
Lykkelig er du, det går deg vel.

Se, slik blir den mann velsignet
som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion,
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

Evangelievers

Halleluja. Den som holder fast ved Kristi bud, i ham har Guds kjærlighet virkelig nådd sitt mål. Halleluja.

Evangelium

Matt 23,27–32

På den tid talte Jesus til folket og sa:

«Ve dere, lovkyndige og fariseere, hyklere som dere er! Det dere ligner er kalkede graver: Utenpå lyser de fagert, men innvendig er de fulle av dødningeben og allslags råttenskap. På samme måte er det med dere: Utadtil, i folks øyne, lyser dere av rettferdighet, men innvendig er dere fulle av falskhet og synd!

Ve dere, lovkyndige og fariseere, hyklere som dere er! Dere bygger gravmæler for profetene og pryder de rettferdiges gravsteder, og så går dere og sier: Hadde vi levd i våre forfedres dager, da hadde vi ikke gjort oss medskyldige i profetenes død! Selv slår dere altså fast at dere er barn av profetenes mordere. Så vis nå at dere kan fylle forfedrenes mål!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Jesus fordømte hykleri. La oss derfor for vår egen del be om sannferdighet og troskap:

L: For alle som deltar i evangelisering,
at de må gi et ekte og sant bilde
av Gud og hans Evangelium.

L: For våre verdslige rettsmyndigheter,
om rettsutøvelse preget av respekt for naturretten,
for Jesu ord og for samfunnets lover.

L: For alle som lider
fordi kristne opptrer uriktig,
om barmhjertighet og utfrielse.

L: For dem som er satt til å håndheve lov og rett
i vårt bispedømme (stift),
om troskap mot Jesus Kristus.

Allmektige, evige Gud,
du som vil at vi ikke skal hykle,
hjelp oss på verdig vis å opptre
i overensstemmelse med din sannhet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.