21. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U21.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tess 4,9–11

Brødre, hva nestekjærlighet angår, trenges det ikke at jeg skriver til dere, for det har dere lært av Gud, å ha kjærlighet til hverandre, og det viser dere også, overfor alle brødrene i hele Makedonia. Men vi oppmuntrer dere allikevel, brødre, til ennå å gjøre fremskritt; til å sette deres ære i å leve et stillferdig liv, så enhver skjøtter sitt eget, og selv gjør sitt arbeid, slik som vi har tilholdt dere det.

Responsoriesalme

Sal 98(97),1.7-8.9

Omkved: Herren skal dømme folkene med visdom.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Havet bruse og alt som fyller det,
hele jorden og alle som bor der.
Strømmene klappe i hender,
fjellene juble for Herrens åsyn.

For han kommer for å dømme jorden.
Han dømmer jorden med rettferd
og folkene med visdom.

Evangelievers

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Halleluja.

Evangelium

Matt 25,14–30

På den tid fortalte Jesus denne lignelsen til disiplene: «En mann ville dra utenlands; han kalte sammen sine tjenere og overlot alt han eide i deres varetekt. En gav han fem talenter, en annen to, og en tredje én talent - hver enkelt efter hva han dugde til; og så reiste han. Straks tok han som hadde fått fem talenter og satte dem i omløp, og tjente fem talenter til. Det samme gjorde han som hadde fått to talenter, og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten, han gikk hen og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger der.

Lang tid efter kommer så disse tjenernes herre tilbake og krever regnskap av dem. Han som hadde fått fem talenter la da frem fem talenter til og sa: 'Herre, du overlot meg fem talenter; se, her har jeg tjent fem talenter til.' Og hans herre svarte: 'Det er bra, en god og tro tjener er du! Og siden du har vist deg tro i de små ting, har jeg nå store ting å betro deg; kom inn til gleden hos din herre.' Så kom den annen, han med de to talenter, og sa: 'Herre, to talenter var det du overlot meg, se, her har jeg tjent to talenter til.' Og hans herre svarte: 'Det er bra, en god og tro tjener er du! Og siden du har vist deg tro i de små ting, har jeg nå store ting å betro deg; kom inn til gleden hos din herre.' Til sist kom han som hadde fått én talent; og han sa: 'Herre, jeg visste at du er en hård mann, - at du høster også der hvor du ikke har sådd, og samler inn også der hvor du ikke har lagt noe ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten i jorden. Vær så god, her har du ditt tilbake.' Da svarte hans herre ham: 'Usle og late tjener! Så du mente at jeg høster også der hvor jeg ingenting har sådd, og samler inn også der hvor jeg ingenting har lagt ut? Men da skulle du satt pengene mine i en bank, så jeg hadde fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. - Ta nå fra ham talenten og gi den til ham som har de ti! For enhver som har, skal stadig få mer, så han til sist har overflod; men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. Og kast så denne unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de skal gråte og hulke bittert!'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Det som er smått i verden, utvelger Gud seg og gir det sine talenter for at de skal forvaltes i tjeneste for ham og til skamme for det som i verdens øyne er stort. La oss be Herren gjøre oss til gode forvaltere:

L: For tjenere i Kirken med få talenter å forvalte,
at de må forvalte det de har fått
med tanke på at de en gang skal møte Gud.

L: For dem som er gitt store oppgaver i staten,
om barmhjertighet, troskap og guddommelig bistand i tjenesten.

L: For dem som lider ved tanken på den ytterste dag.

L: For oss som her kaller oss kristne,
om kjærlighet.

Herre Gud, himmelske Far,
du som har utvalgt oss til ditt rike,
gi at vi må leve i samsvar med ditt kall.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.