22. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U22.1.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tess 4,13–17

Brødre, jeg vil ikke at dere skal være uvitende om de hensovedes skjebne, for at dere ikke skal sørge slik som de andre, de som ikke har noe håp. For like visst som vi tror at Jesus er død og oppstanden, så skal også Gud føre dem som er sovnet inn i troen på Jesus, sammen med ham. Dette har vi da å si dere som Herrens ord: Vi som lever, som ennå er blitt tilbake når vår Herre kommer, vi skal slett ikke ha noe fortrinn fremfor de hensovede. For når befalingen lyder, når erkeengelens røst og Guds basun gir signalet, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som er døde i samfunn med Kristus, skal først oppstå; derpå skal vi som ennå lever på jorden, sammen med dem bli båret bort på skyer for å komme Herren i møte der oppe. Og siden skal vi alltid være med Herren.

Responsoriesalme

Sal 95 (96)

Omkved: Herren kommer for å dømme jorden

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren all jorden.
Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.

Herren er stor og høylovet,
mer å frykte enn alle guder.
Folkenes guder er intet,
Herren er himmelens skaper.

Himmelen glede seg,
jorden juble,
havet bruse i all sin fylde,
marken juble og alt den bærer.

Hvert tre i skogen rope av fryd
for Herrens åsyn, for han kommer.
Han kommer for å dømme jorden,
han skal dømme folkene med sannhet og rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Herrens ånd er over meg, han har sendt meg med gledesbud til de fattige. Halleluja.

Evangelium

Luk 4,16–30

På den tid kom Jesus til Nasaret, hvor han var vokst opp. På sabbaten gikk han i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese opp, gav de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet den og fant det stedet hvor det stod:

«Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg. Han har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne og for de blinde, at de igjen skal få se; og for å gi de undertrykte deres frihet tilbake, og utrope et nådeår på Herrens vegne.»

Så rullet han sammen boken, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «Idag er det skriftordet dere hørte, gått i oppfyllelse.» Alle gav ham sitt bifall; de lyttet til de løfterike ord som lød fra hans munn, og undrende sa de: «Men dette er jo Josefs sønn?»

Da sa Jesus til dem: «Dere ønsker nok å bruke på meg dette ordtaket: 'Lege, leg deg selv,' og si: Det vi har hørt du har gjort i Kafarnaum, gjør det også her i din hjemby!» Og han la til: «Det er sant nok, at ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted. Ja for sannelig, det var mange enker i Israel i Elijas dager, den gang da himmelen var lukket i tre år og seks måneder, og det var stor hungersnød i hele landet. Likevel var det ikke til noen av dem Elija ble sendt, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske i Israel i profeten Elisjas dager, men ingen av dem ble renset, bare syreren Na'aman.» Da ble de rasende, alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen, ut på en skrent av det fjellet byen deres lå på, for å styrte ham utfor. Men han gikk midt gjennom skaren og drog bort.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi har nå begynt å høre evangelisten Lukas' beretning om Jesus Kristus, og vi skal fortsette med det frem til advent. La oss be om nåde til stadig mer å bli Kristi disipler:

L: For alle lektorer (tekstlesere) og forkynnere i Kirken,
at de i tillegg til å lese opp fra Den hellige skrift
også må handle etter Kristi eksempel.

L: For dem som har mye makt,
at de må tro på Guds mysterium som er til stede i verden.

L: For alle som blir utsatt for onde menneskers sinne og raseri,
at de må finne trøst i det profeterte fremtidshåp.

L: Om bedre gudstjenestedeltakelse på dette sted,
ved at folk både møter frem og følger med.

Barmhjertige Gud,
du som sendte din Sønn for å lege våre sår,
gi oss å ta til oss hjelpen fra oven.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.