22. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U22.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tess 5,1–6.9–11

Brødre, hva tid og stund angår, så trenges det ikke at jeg skriver til dere om det. Dere vet jo selv utmerket godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk sier: «Fred og ingen fare» – da med ett slag står de overfor sin undergang, like plutselig som veene rammer en kvinne som skal føde, og like lite skal de slippe unna.

Men dere, brødre, dere lever jo ikke i mørket, så Dagen kan komme overraskende på dere, som en tyv. Alle er dere barn av lyset, barn av dagen. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss ikke sove som de andre, men la oss være våkne og ved full bevissthet.

For oss har Gud ikke bestemt til straff, men til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus – han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham. Og ut fra dette skal dere oppmuntre hverandre og sammen bygge videre, slik som dere allerede har begynt.

Responsoriesalme

Sal 27 (26)

Omkved: Mitt håp er å skue Herrens godhet i de levendes land.

Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte.
Herren verner mitt liv,
for hvem skal jeg være redd.

Ett lengter jeg efter,
det ber jeg om alltid å bo i Herrens hus.
Å skue Herrens herlighet,
tre inn i hans hellige tempel.

Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet i de levendes land.
Vent på Herren, stol på ham,
stå fast i ditt hjerte,
ha tillit til Gud.

Evangelievers

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss - Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Luk 4,31–37

På den tid kom Jesus ned til Kafarnaum, en by i Galilea, og underviste der på sabbaten. Og alle ble slått med undring over hans lære, for det var myndig tale han førte. I synagogen var det en mann som var besatt av en vanhellig ånd, en demon, og han satte i å rope høyt: «Nei! Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, - Guds Hellige!» Men Jesus befalte den skarpt: «Ti stille og kom ut av ham!» Og demonen rev ham over ende midt iblant dem og fór ut, uten å skade ham. Da ble alle rystet og forferdet, og talte med hverandre om hva for tale dette vel kunne være: «Han befaler over demonene, og de farer ut!» Og ryktet om ham bredte seg over alt i omegnen.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus virker iblant oss og skal en gang komme til oss i herlighet. La oss be om nåde til å stille oss åpne overfor ham:

L: For alle som er gitt en spesiell tjeneste i Kirken,
at Guds kraft og Ånd må merkes i det de gjør.

L: For dem som er gitt en spesiell tjeneste i samfunnet,
at de må være beredt til Herrens komme.

L: For de lidende,
at de må merke at Gud kan og vil hjelpe,
slik vi hører at det berettes i Evangeliet etter Lukas.

L: For det som gjøres i vår menighet,
at det må bære preg av at
Kirken er et samfunn med overnaturlig preg.

Himmelske Far,
du som har skapt oss og frelst oss ved Kristus,
gi oss ved din bistand å være beredt til hans komme.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.