22. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U22.2.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 2,10b–16

Brødre, Ånden trenger til bunns i alle ting, - selv dybdene i Gud. Kan vel noen annen enn menneskets egen ånd vite hva som bor i dets sinn? Så vet da heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. Og den Ånd vi har fått del i, den er ikke av denne verden; den kommer fra Gud, og lærer oss å kjenne de gaver Gud har gitt oss. Så taler vi heller ikke om dem med ord som menneskelig visdom har lært oss, men i et sprog som Ånden lærer oss; for ting fra Åndens verden må vi uttrykke på dens egen måte, blant dem som hører Ånden til. For et menneske, slik det er av naturen, er ikke mottagelig for det som kommer fra Guds Ånd; for ham er det dårskap, og han er ute av stand til å forstå det, fordi det er ting som må bedømmes ut fra en åndelig innsikt. Det menneske som er opplyst av Ånden, derimot, han kan dømme om alt, men selv ikke dømmes av noen. «Hvem kjenner vel Herrens tanke, så han skulle kunne gi ham råd?» - Men vi har del i Kristi tanke.

Responsoriesalme

Sal 144 (145)

Omkved: Herren er trofast i sine ord, hellig i all sin gjerning.

Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle,
hans miskunn favner hele hans verk.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Så menneskebarn skal se din storhet,
ditt rikes strålende prakt.
Ditt rike står i evighet,
ditt herredømme fra slekt til slekt.

Herren er trofast i sine ord,
hellig i all sin gjerning.
Herren støtter den som faller,
han reiser den som er knuget ned.

Evangelievers

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss - Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Luk 4,31–37

På den tid kom Jesus ned til Kafarnaum, en by i Galilea, og underviste der på sabbaten. Og alle ble slått med undring over hans lære, for det var myndig tale han førte. I synagogen var det en mann som var besatt av en vanhellig ånd, en demon, og han satte i å rope høyt: «Nei! Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, - Guds Hellige!» Men Jesus befalte den skarpt: «Ti stille og kom ut av ham!» Og demonen rev ham over ende midt iblant dem og fór ut, uten å skade ham. Da ble alle rystet og forferdet, og talte med hverandre om hva for tale dette vel kunne være: «Han befaler over demonene, og de farer ut!» Og ryktet om ham bredte seg over alt i omegnen.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus virker iblant oss og skal en gang komme til oss i herlighet. La oss be om nåde til å stille oss åpne overfor ham:

L: For alle som er gitt en spesiell tjeneste i Kirken,
at Guds kraft og Ånd må merkes i det de gjør.

L: For dem som er gitt en spesiell tjeneste i samfunnet,
at de må være beredt til Herrens komme.

L: For de lidende,
at de må merke at Gud kan og vil hjelpe,
slik vi hører at det berettes i Evangeliet etter Lukas.

L: For det som gjøres i vår menighet,
at det må bære preg av at
Kirken er et samfunn med overnaturlig preg.

Himmelske Far,
du som har skapt oss og frelst oss ved Kristus,
gi oss ved din bistand å være beredt til hans komme.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag