22. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U22.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 3,1–9

Brødre, hos dere kunne jeg ikke regne med noen åndelig innstilling, jeg måtte tale til dere som til mennesker av kjøtt og blod alene, betrakte dere som småbarn, når det gjaldt livet i Kristus. Det var melk jeg gav dere å drikke, ikke fast føde; det kunne dere ennå ikke tåle. Og det tåler dere fremdeles ikke, som de barn av den syndige natur dere ennå er. Så lenge det hersker fiendskap og nag blant dere, er det kanskje ikke den syndige natur dere følger, og menneskelige synsmåter dere lever efter? Når den ene sier: «Jeg er for Paulus,» og en annen: «Og jeg for Apollos» - røber ikke dette nettopp en rent menneskelig tankegang? Men hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere er de, ved hvem dere er kommet til troen, og hver av dem har utført den oppgave Gud har gitt ham. Jeg plantet, Apollos vannet, men det var Gud som gav grokraften. Dermed har hverken den som planter eller den som vanner, noen betydning, men alene han som lar det gro, og det er Gud. Den som planter og den som vanner, er ett; om enn hver av dem skal få sin egen lønn, efter det arbeid han har gjort. Vi er Guds medarbeidere; dere er Guds åkerland, Guds byggverk.

Responsoriesalme

Sal 33 (32)

Omkved: Salig det folk som Herren har utvalgt til sin arv.

Salig det folk hvis Gud er Herren,
det folk han har utvalgt til sin arv.
Herren skuer ned fra himmelen,
han ser alle menneskebarn.

Fra sin høye bolig
ser han ned på alle som bor på jorden.
Han som har skapt deres hjerter,
han som gir akt på deres verk.

Vår sjel ser hen til Herren,
han er vårt skjold og vår hjelper.
Vårt hjerte fryder seg i ham,
hans hellige navn er vår tilflukt.

Evangelievers

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Luk 4,38–44

På den tid gikk Jesus ut fra synagogen og over til Simons hus. Der lå Simons svigermor til sengs i sterk feber, og de bad ham hjelpe henne. Da bøyde han seg over henne og talte myndig til feberen, så den slapp henne. Og i samme øyeblikk kunne hun stå opp og stelle for dem. Da solen var gått ned, kom de til ham med alle som led av en eller annen sykdom, og han la hendene på hver enkelt og helbredet dem alle. Det fór også demoner ut av mange, mens de skrek og ropte at han var Guds sønn. Men han truet dem til å tie, for de visste at han var Messias. Ved daggry neste morgen drog han bort til et øde sted. Men mengden lette efter ham, og da de fant ham igjen, forsøkte de å holde ham tilbake, for de ville ikke at han skulle reise fra dem. Men han sa til dem: «Også i de andre byene må jeg forkynne Guds rike; det er det jeg er utsendt for.» Og så fortsatte han med å forkynne rundt om i Jødelands synagoger.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Også blant oss har Evangeliet båret frukt, slik at vi nå er samlet til gudstjeneste. La oss be om at Evangeliet må virke i oss omsorgens og samarbeidets gaver:

L: For de ulike tjenere i Kirken,
at de må glede seg over hvordan Gud gir vekst
der en planter og en annen vanner.

L: For dem som har ansvar
for sosial- og familiepolitikken,
at de må fremme det gode samfunn
med respekt for de guddommelige verdier.

L: For de lidende,
at de må kjenne hjelp gjennom familietilhørighet.

L: For familieforholdene i vår menighet,
om et godt forhold mellom svigerforeldre og svigerbarn.

Himmelske Far,
du som gjennom Kristus helbredet Peters svigermor,
gi oss å kjenne din store kraft og hjelp.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.